Organska kemija 1

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Organska kemija 1

Šifra: 212146
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković
Izvođači: doc. dr. sc. Željka Car - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Organska kemija - uvod i pregled; 2. Struktura i svojstva organskih molekula: Hibridizacija, Energije i duljine veza, Izomerija; 3. Nomenklatura organskih spojeva; 4. Struktura, fizikalna i kemijska svojstva alkana, Konformacije alkana, Konformacije cikloalkana; 5. Stereokemija: Vrste stereoizomera (enantiomeri, dijastereomeri), Kiralnost i optička aktivnost, Asimetrični ugljikov atom, apsolutna i relativna konfiguracija; Cis-trans-izomeri; 6. Kiseline i baze: Jakost kiselina i baza, Faktori koji utječu na kiselost i bazičnost; 7. Vrste reakcija organskih spojeva: Reakcijski mehanizmi, Reakcijska energetika i kinetika; 8. Aldehidi i ketoni: Mehanizam nukleofilne adicije na karbonilnoj skupini, Reakcije aldehida i ketona, Priprava aldehida i ketona; 9. Karboksilne kiseline i derivati: Mehanizam nukleofilne supstitucije na karbonilnoj skupini, Reakcije karboksilnih kiselina i derivata, Priprava karboksilnih kiselina i derivata; 10. Alfa-karbanion: Supstitucijske reakcije, Kondenzacijske reakcije (aldolna i esterska kondenzacija), Malonesterska i acetooctena sinteza; 11. Metode karakterizacije organskih spojeva.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika 1
Položen : Matematika 1
Položen : Opća kemija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti