Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Organska kemija 1

Šifra: 40764
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan
Izvođači: Barbara Panić , mag. chem. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:

1. Identificirati funkcijske skupine organskog spoja i napisati njegovo sustavno ime.
2. Navesti i objasniti temeljne vrste veza u kemijskim spojevima.
3. Klasificirati i objasniti vrste izomerije organskih spojeva.
4. Provesti elementarnu konformacijsku analizu acikličkih i cikličkih organskih spojeva.
5. Odrediti apsolutnu i relativnu konfiguraciju asimetričnog atoma ugljika.
6. Razlikovati načine na koji promjena strukture utječe na reaktivnost i položaj kemijske ravnoteže.
7. Kategorizirati mehanizme organskih reakcija.
8. Navesti podvrste i karakteristike mehanizma nukleofilne supstitucije na zasićenom atomu ugljika.
9. Navesti podvrste i karakteristike mehanizma eliminacije.
10. Navesti karakteristike mehanizma elektrofilne adicije.
11. Navesti spektroskopske metode koje se koriste za identifikaciju organskih spojeva.
12. Na temelju spektroskopskih podataka identificirati nepoznati organski spoj.

SADRŽAJ PREDMETA:

PREDAVANJA I SEMINAR

1. Organska kemija; povijesni pregled
2. Nomenklatura organskih spojeva
3. Vezanje u organskim spojevima
3.1. Kvantna mehanika i atomske orbitale
3.2. Molekulske orbitale
3.3. Vezni kutovi, VSEPR-teorija
3.4. Hibridne orbitale
3.5. Energije i duljine veza
4. Rezonancija
5. Kiseline i baze
6. Stereokemija
6.1. Vrste stereoizomera
6.2. Konformacije acikličkih i cikličkih molekula
6.3. Z-E izomerija
6.4. Kiralnost, optička aktivnost, karakteristike i razdvajanje stereoizomera
7. Vrste reakcija organskih spojeva
7.1. Reakcijski mehanizam
7.2. Reakcijska energetika i kinetika
8. Nukleofilna supstitucija na zasićenom ugljikovu atomu
8.1. Mehanizmi i stereokemija
8.2. Utjecaji nukleofila, izlaznih skupina, strukture supstrata, otapala, kationa i susjednih skupina na tijek supstitucije
9. Eliminacija - mehanizam i stereokemija
10. Elektrofilna adIcija - mehanizam i stereokemija
11. IR spektroskopija (primjeri identifikacije organskih spojeva)
12. Spektroskopija NMR (karakterizacija strukture jednostavnijih organskih spojeva)
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća kemija
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti