Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnovni praktikum organske kemije

Šifra: 199335
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan
Izvođači: doc. dr. sc. Željka Car - Laboratorijske vježbe
Barbara Panić , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Alma Ramić , dr. sc. - Laboratorijske vježbe
Ljilja Žilić , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Pravilno rukovati organskim kemikalijama.
2. Planirati organsku sintezu te izolaciju komponenata iz prirodnog materijala.
3. Izolirati organske spojeve iz reakcijskih smjesa postupkom ekstrakcije.
4. Pročišćavati organske spojeve izolirane iz reakcijskih smjesa kromatografijom na stupcu, destilacijom i prekristalizacijom.
5. Identificirati organske spojeve tankoslojnom kromatografijom (izračun Rf vrijednosti), IR spektroskopijom (snimanje IR spektra tekućim i krutim uzorcima te asignacija spektra) te spektroskopijom NMR (asignacija 1H NMR spektara).

SADRŽAJ PREDMETA:
1. Izolacija kafeina
2. Kromatografija na stupcu i tankoslojna kromatografija
3. Oksidacija
4. Redukcija
5. Esterifikacija
6. IR i NMR spektroskopija
Literatura:
  1. V. Petrović Peroković, D. Kiđemet, R. Odžak, D. Parat, I. Primožič, V. Šimunić: Praktikum iz organske kemije (skripta za internu upotrebu)
  2. A. I. Vogel: A Text-book of Practical Organic Chemistry
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Organska kemija 1
Odslušan : Organska kemija 2
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti