Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnovni praktikum anorganske kemije

Šifra: 196132
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirta Rubčić
prof. dr. sc. Željka Soldin
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ:
1. Bezvodni halogenidi metala: Priprava CuCl; 1.2. Priprava CuI; 1.3. Priprava FeCl3; 1.4. Priprava (NH4)2PbCl6 .
2. Acetati metala: 2.1. Priprava Pb(OCOCH3)4; 2.2. Priprava Zn4O(OCOCH3)6; 2.3. Priprava Cu(OCOCH3)2(H2O) 2
3. Oksidi i peroksidi: 3.1. Priprava Cu2O; 3.2. Priprava Cr2O3; 3.3. Priprava BaO2x8H2O
4. Sulfati metala: 4.1. Priprava (NH4)2Mn(SO4)2x6H2O; 4.2 Priprava (NH4)2Cu(SO4)2x6H2O; 4.3. Priprava (NH4)2Ni(SO4)2x6H2O
5. Oksalatni kompleksi kroma(III) i željeza(III) - priprava i određivanje sastava: 5.1. Priprava K3Cr(C2O4)3x3H2O; 5.2. Priprava K3Fe(C2O4)3x3H2O; 5.3. Priprava K3Al(C2O4)3x3H2O; 5.4. Priprava K2Cu(C2O4)2x2H2O
6. Kompleksni spojevi kobalta(II) i kobalta(III); 6.1. Priprava HgCo(NCS)4 ; 6.2. Priprava Na3Co(NO2)6 ;
7. Aminski kompleksi metala; 7.1. Priprava Ni(NH3)6Cl2; 7.2. Priprava Co(CO3)(NH3)4NO3x0.5 H2O; 7.3. Priprava Ni(C2H8N2)3Cl2x2H2O;
8. Metalni kompleksi beta -diketona; 8.1. Priprava Fe(C5H7O2)3; 8.2. Priprava Cu(C5H7O2)2; 8.3. Priprava Al(C5H7O2)3; 8.4. Priprava VO(C5H7O2)2
Studenti rade po jednu preparativnu vježbu iz svake skupine spojeva, te snimaju IR -spektre jednog uzoraka i određuju termičku stabilnost pomoću termogravimetrijskih metoda - TG/DTA/DSC

ISHODI UČENJA:
Nakon odslušanog kolegija studenti će:
- poznavati temeljne metode sinteze anorganskih spojeva
- poznavati načela kemijske analize i karakterizacije kemijskih spojeva
- usporediti strukturu tvari i kemijsku reaktivnost
- demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka
- pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz kemije
- primijeniti sigurnosne mjere pri korištenju laboratorijskog suđa, pribora i kemikalija
- izvoditi standardne laboratorijske postupke
- prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
- samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i kemiji te nastavi fizike i kemije
- preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj
Literatura:
  1. Z. Popović, Ž. Soldin, M. Đaković, Osnovni praktikum anorganske kemije, Skripta za internu upotrebu (za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija; smjer; nastavnički i za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fizika i kemija; smjer; nastavnički), PMF, Zagreb, 2020.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Anorganska kemija 2
Položen : Osnovni praktikum analitičke kemije
Odslušan : Anorganska kemija 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti