Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Molekularna spektroskopija

Šifra: 69313
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomica Hrenar
Izvođači: dr. sc. Karlo Sović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Interakcija zračenja s materijom: apsorpcija, emisija i Ramanovo raspršenje; simetrija i izborna pravila. Rotacijska spektroskopija: rotacije molekula, rotacijski spektri. Vibracijska spektroskopija: vibracije molekula i vibracijski spektri. Elektronska spektroskopija: elektronski prijelazi i elektronski spektri; ionizacija molekula i fotoelektronski spektri. Magnetske rezonancije: nuklearna magnetska rezonancija; elektronska paramagnetska rezonancija.
ISHODI:
1. objasniti procese apsorpcije, stimulirane i spontane emisije te raspršenja elektromagnetskog zračenja.
2. objasniti model krutog rotora za proučavanje rotacija molekula i njegove nedostatke te moguća poboljšanja i utjecaj električnog polja. Povezati teorijske rezultate s određivanjem strukturnih parametara molekula i izbornim pravilima.
3. povezati strukturu, simetriju i svojstva molekula s pojavama u rotacijskim spektrima za linearne, sferične, simetrične i asimetrične rotore.
4. objasniti modele harmoničkog i anharmoničkog oscilatora za proučavanje vibracija dvoatomnih i višeatomnih molekula. Objasniti rotacijsku strukturu vrpci i izborna pravila u spektrima.
5. povezati simetriju molekula sa simetrijom normalnih načina vibriranja.
6. objasniti elektronska stanja molekula i elektronski prijelaze te odrediti simbole termova na primjerima dvoatomnih molekula. Prikazati način rada lasera.
7. povezati strukturu i svojstva molekula s pojavama nuklearne magnetske i elektronske paramagnetske resonancije.
8. prezentirani znanstvene sadržaje pismeno i usmeno.
Literatura:
3. semestar
Izborni predmeti - Strukturna biologija - Redovni Studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti