Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kristalni inženjering

Šifra: 72805
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI

1-2. Supramolekulski sintoni i kristalni inženjerning 3. Ciljani materijali (koordinacijski polimeri i druge metal-organske kristalne strukture, klatrati, inkluzijski spojevi) 4-5. Metode analize (difrakcija rentgenskog zračenja, termička analiza, IR-spektroskopija, AFM, SEM, TEM, DLS) 6-8. Strategije dizajniranja ("molekulska knjižnica", model simetrijskih interakcija, molekulski paneli, molekulski tektoni, nanokokristali) 9-10. Računalne i sintetske metode (tekućinske i ne-tekućinske sinteze, sinteze uz uporabu zvuka i ultrazvuka, metoda faznih prijelaza iniciranih tekućom fazom) 11-12. Primjena kristalnog inžinjeringa (farmaceutski kokristali, elektronički materijali, sinteza materijala ciljanih svojstava, kontrola postojanosti ciljanih spojeva, skladištenje plinova, separacija spojeva, peptidni materijali, optički materijali) 13. Kristalni inžinjering na površinama 14-15. Povijesni pregled do 2000. godine (Kitaigorodski, Schmidt, Etter, Desiraju, Zaworotko, Atwood, Gokel, Braga, Wuest, Aakeröy, Jones, McGillivray). Metodologija: Nastavni sadržaji obrađuju se različitim oblicima rada (izlaganje, razgovor, seminarska izlaganja studenata, domaće zadaće, predavač-gost). Kolegij ima svoje web-sučelje na sveučilišnom sustavu za udaljeno učenje Merlin na kojem su studentima dostupni nastavni materijali i na kojem mogu obavljati zadaće i interaktivno provjeravati svoje znanje.

ISHODI UČENJA

OI_1 Navesti i objasniti međumolekulske interakcije bitne za kristalno inžinjerstvo.
OI_2 Navesti i objasniti strategije dizajniranja u kristalnom inžinjerstvu.
OI_3 Navesti i opisati uporabu računalnih i sintetskih metoda u kristlanom inžinjerstvu.
OI_4 Objasniti pojam kokristala i opisati primjenu kokristala.
OI_5 Predložiti rješenje specifično definiranog (zadanog, odabranog) problema u kristalnom inžinjerstvu.
OI_6 Opisati strategiju kristalnog inžinjeristva na površinama.
OI_7 Analizirati i kritički ocijeniti znanstveni članak iz područja kristalnog inžinjerstva.
OI_8 Napisati kratki sastavak na zadanu temu iz područja kristalnog inžinjerstva i pri tome rabiti ispravnu terminologiju.
OI_9 Održati kratko izlaganje na zadanu temu iz područja kristalnog inžinjerstva.
OI_10 Dati kratak povijesni pregled razvoja područja kristalnog inžinjeringa do 2005. godine.
Literatura:
  1. Kako nema udžbenika (ni knjiga) na hrvatskom jeziku koji bi se bavili ovom tematikom uz kolegij će biti naveden određen broj izvornih i preglednih znanstvenih radova koji su relevantni za područje kristalnog inženjeringa. Radovi će studentima biti dostupni na web-stranicama kolegija.
2. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti