Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kemija molekulskih krutina

Šifra: 72806
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dominik Cinčić
Izvođači: doc. dr. sc. Vinko Nemec - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
SADRŽAJ:
Molekulski kristali: simetrija kristala, princip gustog pakiranja, koeficijent Kitajgorodskog, struktura i konformacija molekula. Međumolekulske interakcije u čvrstom stanju: Van der Waalsovi kontakti, polarne interakcije, vodikove veze, halogenske veze. Topologija međumolekulskog povezivanja i topološki deskriptori. Kristalizacija: prezasićenje i metastabilno stanje otopine, nukleacija, rast kristala, metode kristalizacije. Polimorfija: termodinamička i kinetička kontrola, nukleacija polimorfa, fazno pravilo, metastabilne forme, fizička i kemijska svojstva polimorfa. Izomorfija, amorfija i izostrukturnost. Višekomponentni sustavi: solvati, soli, kokristali, fizička i kemijska svojstva, primjena. Reakcije u čvrstom stanju: mehanokemijska sinteza (mljevenje sa i bez prisustva tekuće faze), sinteza pomoću mikrovalnog zračenja, fotokemijska sinteza i reakcije u jediničnom kristalu.

ISHODI UČENJA:
1. Razlikovati ionske, kovalentne i molekulske kristale.
2. Objasniti poredak međumolekulskih sila prema jakosti, dosegu i usmjerenosti.
3. Prepoznati topologiju međumolekulskog povezivanja jednostavnih/zadanih sustava i napisati izraz za motiv međumolekuskog povezivanja prema teoriji grafova.
4. Objasniti pojmove: kokristal, sol, solvat, hidrat.
5. Razlikovati metode kristalizacije molekulskih kristala iz otopine.
6. Objasniti pojmove polimorfija i izomorfija.
7. Navesti i opisati metode mehanokemijske sinteze u čvrstom stanju.
8. Razlikovati pojmove: kovalentna i supramolekulska mehanosinteza.
9. Razlikovti pojmove: reakcija bez prisustva otapala, reakcija starenjem, reakcija mljevenjem.
10. Održati kratko izlaganje na zadanu (ili samostalno odabranu) temu iz područja kemije molekulskih kristala.
Literatura:
  1. 1. D. Braga i F. Grepioni, Making Crystals by Design: Methods, Techniques and Applications, Wiley-VCH, Weinheim, 2007.
    2. G. S. Rohrer, Structure and Bonding in Crystalline Materials, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2006.
    3. G. R. Desiraju, Crystal Engineering: The Design of Organic Solids, Elsevier, Amsterdam, 1989.
1. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti