Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kemometrika

Šifra: 44045
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić
prof. dr. sc. Tomica Hrenar
Izvođači: prof. dr. sc. Tomica Hrenar - Seminar
dr. sc. Karlo Sović - Seminar
prof. dr. sc. Vladislav Tomišić - Seminar

dr. sc. Karlo Sović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Repetitorij elementarne statistike: osnove teorije vjerojatnosti, najčešće univarijatne i multivarijatne raspodjele, lokacijski i disperzijski statistički testovi. Analiza varijancije: jednosmjerna, višesmjerna (fiksni učinak, sa i bez ponavljanja). Regresijska analiza (metoda najmanjih kvadrata): linearni modeli (testovi značajnosti regresijskih parametara, vagani modeli, test skladnosti). Nelinearni modeli (osnovna načela i metode). Optimizacija nacrta pokusa: metoda politopa (simpleksa). Izglađivanje i filtriranje podataka. Rojna (cluster) analiza. Analiza glavnih komponenata (PCA), PCR, PLS, faktorska analiza. Neparametarska statistika: lokacijski i korelacijski testovi, analiza varijancije, usporedba raspodjela.

ISHODI:
1. Prikazati temelje teorije vjerojatnosti.
2. Opisati najčešće univarijatne i multivarijatne raspodjele. Opisati i primijeniti lokacijske i disperzijske statističke testove. Provesti račun propagacije pogreške.
3. Opisati i primijeniti jednosmjernu i višesmjernu analizu varijancije (fiksni učinak, sa i bez interakcija).
4. Postaviti teorijsku osnovicu regresijske analize (metoda najmanjih kvadrata) te primijeniti tu metodu u slučaju jednostavne (pravac), multilinearne i polinomne regresije.
5. Prikazati iterativne metode za pronalaženje regresijskih parametara u slučaju nelinearne regresije te primijeniti tu tehniku.
6. Na temelju statističkih kriterija i testova zaključiti je li pretpostavljeni regresijski model adekvatan za opis podataka.
7. Objasniti i primijeniti optimizacijsku metodu Simplexa.
8. Razlikovati univarijatnu od multivarijatne analize podataka. Provesti multivarijatnu regresijsku analizu.
9. Objasniti temelje analize glavnih komponenata i srodnih tehnika te navesti koji se problemi mogu riješiti njihovom primjenom.
10. Provesti obradu podataka korištenjem gore navedenih kenmometričkih metoda i komercijalno dostupnih računalnih programa.
Literatura:
 1. 1. D. L. Massart, B. G. M. Vandeginste, L. M. C. Buydens, S. de Jong, P. J. Lewi, J. Smeyers-Verbeke: Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part A, Elsevier, Amsterdam 1997.
  2. B. G. M. Vandeginste, D. L. Massart, L. M. C. Buydens, S. de Jong, P. J. Lewi, J. Smeyers-Verbeke: Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part B, Elsevier, Amsterdam 1998.
  3. N. R. Draper, H. Smith: Applied Regression Analysis, Wiley, New York 1976 (1. izd.), 1981 (2. izd.).
  4. B. E. Cooper, Statistics for Experimentalists, Pergamon Press, Oxford 1969.
 2. B. G. M. Vandeginste, D. L. Massart, L. M. C. Buydens, S. de Jong, P. J. Lewi, J. Smeyers-Verbeke: Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Part B, Elsevier, Amsterdam 1998.
 3. N. R. Draper, H. Smith: Applied Regression Analysis, Wiley, New York 1976. (1. izd.), 1981. (2. izd.).
 4. B. E. Cooper, Statistics for Experimentalists, Pergamon Press, Oxford 1969.
 5. W. R. Dillon, M. Goldstein: Multivariate Analysis - Methods and Aplplications, Wiley, New York 1984.
 6. D. L. Massart, B. G. M. Vandeginste, S. N. Deming, Y. Michotte, L. Kaufman: Chemometrics: A Textbook, Elsevier, Amsterdam 1988.
 7. S. N. Deming, S. L. Morgan: Experimental Design: A Chemometric Approach, Elsevier, Amsterdam 1987.
 8. I. Pavlić, Statistička teorija i primjena, 4. izd., Tehnička knjiga, Zagreb 1988.
 9. W. H. Press, B. P. Flannery S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling: Numerical Recipes, Cambridge University Press, Cambridge 1986. (i kasnija izdanja).
1. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti