Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kemija čvrstog stanja

Šifra: 43985
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Đaković
Izvođači: prof. dr. sc. Marijana Đaković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
1. Objasniti teoriju metala i poluvodiča.
2. Opisati supravodljivost. Sintetizirati keramički supravodič i pokazati levitaciju.
3. Objasniti termoelektrične efekte i navesti primjenu takvih materijala.
4. Objasniti magnetska svojstva i navesti primjenu magnetskih materijala.
5. Objasniti optička svojstva. Pokazati centre boje ozračivanjem nekih halogenida rentgenskim zračenjem.
6. Opisati kristalne fefekte i objasniti difuziju i ionsku vodljivost u čvrstom stanju.
7. Opisati binarne i ternarne fazne dijagrame. Računati udjele i sastave komponenata iz binarnog faznog dijagrama.
8. Objasniti fazne transformacije. Pokazati fazni prijelaz na primjeru jednog spoja.
9. Navesti osnovne metode sinteze u čvrstom stanju.
10. Opisati intersticijske faze i refraktorije i objasniti njihovu strukturu i svojstva.
11. Opisati amorfne materijale i objasniti načine njihovog dobivanja. Načiniti obojeno staklo.
12. Opisati osnovne vrste cementa i objasniti njihovu sintezu. Sintetizirati Sorel cement.

Sadržaj predmeta:
Svojstva tvari u čvrstom stanju. Struktura metala i legura. Teorije metalne veze. Teorija poluvodiča i izolatora. Supravodljivost. Električna svojstva tvari (termoelektrični efekti, piezo-, piro- i feroelektricitet). Magnetska svojstva tvari (paramagnetizam, fero-, feri- i antiferomagnetizam, struktura i svojstva magnetskih materijala). Optička svojstva (luminescencija, laseri). Kristalne nesavršenosti i nestehiometrija. Difuzija. Ionska vodljivost, čvrsti elektroliti. Fazni prijelazi. Osnovni preparativni postupci u kemiji čvrstog stanja; monokristali, filmovi, amorfni materijali. Intersticijske faze i refraktorije. Amorfni materijali (staklo, staklokeramika, metalna stakla). Cement.
Literatura:
  1. 1. R. West, Solid State Chemistry and its Applications, Wiley, New York, 1998.
  2. 2. D. Grdenić, Molekule i kristali, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
2. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti