Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Instrumentalne analitičke metode II

Šifra: 44414
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nives Galić
Izvođači: prof. dr. sc. Nives Galić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Objasniti principe spektrometrije masa.
2. Usporediti ionske izvore te analizatore masa.
3. Interpretirati spektre masa.
4. Objasniti kromatografske tehnike (plinsku, tekućinsku i fluidnu kromatografiju pri superkritičnim uvjetima).
5. Interpretirati kromatogram.
6. Objasniti imunoanalitičke metode kvalitativne i kvantitativne analize.
7. Odabrati imunoanalitičku metodu određivanja obzirom na količinu analita.
8. Objasniti principe rada kemijskih senzora.
9. Objasniti određivanje iona potenciometrijskim metodama u uzorcima složenog sastava.
10. Odabrati odgovarajuću instrumentalnu tehniku i metodu za kvalitativnu i/ili kvantitativnu analizu različitih uzoraka

SADRŽAJ PREDMETA:
PREDAVANJA
1. Masena spektrometrija: osnovni principi.
2. Ionski izvori.
3. Analizatori masa.
4. Identifikacija malih molekula, identifikacija makromolekula.
5. Kromatografija: osnovni principi.
6. Plinska kromatografija, kromatografske kolone, detektori.
7. Vezani sustavi (GC-MS, GC-IR, GC-AED), primjena.
8. Tekućinska kromatografija, kromatografske kolone, detektori.
9. Vezani sustavi (LC-MS, LC-IR), primjena.
10. Fluidna kromatografija pri superkritičnim uvjetima, primjena, interpretacija kromatograma.
11. Enzimska analiza: značajke enzima kao analitičkih reagenasa, stehiometrijske metode određivanja supstrata, određivanje supstrata, enzima, aktivatora i inhibitora enzima mjerenjem brzine reakcije.
12. Imunoanaliza: osnovni principi, imunoanalitičke metode - precipitacija, aglutinacija, inhibicija aglutinacije, fluoroimunoanaliza, radioimunoanaliza i enzimska imunoanaliza, primjena.
13. Kemijski senzori: osnovni principi, potenciometrijski senzori, primjena.
14. Optode i biosenzori, primjena.

SEMINAR
1.-4. tjedan: Zadaci iz spektrometrije masa, interpretacija spektara masa
6.-8. Zadaci iz kromatografije, izračunavanje različitih veličina na temelju podataka iz kromatograma.
9.-15. Studenti izlažu svoje prezentacije (pregled znanstvenih radova u kojima se koriste tehnike i metode obrađene u sklopu kolegija).
Literatura:
  1. N. Galić: Imunoanalitičke metode, skripta, KO PMF, Zagreb, 2003.
    N. Galić: Spektrometrija masa, skripta, KO PMF, Zagreb, 2004.
    N. Galić i V. Drevenkar: Kromatografija, skripta, KO PMF, Zagreb, 2005.
    D. A. Skoog, F. J. Holler, T. A. Nieman: Principles of Instrumental Analysis, Harcourt College Publishers, Philadelphia, 1998.
  2. Znanstveni radovi.
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti