Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Analitička kemija 2

Šifra: 41010
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Predrag Novak
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tomislav Jednačak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Analitika; analitički proces; analitički signal; klasične i instrumentne analitičke metode; spektar elektromagnetnog zračenja; interakcija elektromagnetnog zračenja i kemijskih tvari; Apsorpcija, emisija i raspršenje; Atomski spektri, elektronski prijelazi u atomima i ionima; Emisijska, apsorpcijska, fluorescencijska spektroskopija; Molekulski spektri; Intenzitet spektralne linije; Ovisnost intenziteta o koncentraciji; Apsorpcija ultraljubičastog i vidljivog zračenja kao analitička informacija; Lambert-Beerov zakon; Funkcijske skupine kao kromofori i auksokromi; Luminescencijska analiza; Fluorescencija, fosforescencija; kemiluminescencija; Infracrveni spektri (IR); Izborna pravila; Skupinske vibracije; Sprega vibracija; Infracrveni spektar kao otisak prstiju molekule; Ramanovi spektri (Ra); izborna pravila; komplementarnost s infracrvenom spektroskopijom; Spektroskopija nuklearne magnetne rezonancije (NMR); spin i rezonancija, vektorski model; radiofrekvencijski puls, parametri NMR - relaksacija, kemijski pomak (zasjenjenje), sprega; spinski sustavi; jedno- i dvodimenzjske tehnike NMR, intertpretacija spektara, NMR spektroskopija u čvrstom stanju, Osnove spektrometrije masa - ionizacija i molekulski ion; analizatori mase, fragmentacija i spektar mase; osnove određivanja strukture molekula spektroskopskim metodama, kromatografija, vrste kromatografskih metoda; spregnute tehnike - LC-MS, GC-MS, LC-NMR, LC-IR;

ISHODI:
- poznavati i razumijeti temelje instrumentne analize i karakterizacije kemijskih spojeva
- poznavati osnovnu građu analitičkih instrumenata (UV, IR, Raman, MS, NMR..) i spregnutih sustava (LC-NMR, LC-MS, GC-MS i sl.)
- razumijeti i objasniti spektar elektromagnetskog zračenja i spektroskopske metode
- razviti temeljne sposobnosti i vještine vezane uz primjenu spektroskopskih metoda za analizu spojeva
- poznavati i objasniti osnovne metode za odjeljivanje i elektrokemijsku analizu
- prezentirati znanstvene sadržaje vezane uz primjenu instrumentne analize pismeno i usmeno
- primijeniti stečena znanja i vještine u svom daljnjem stručnom i znanstvenom radu
Literatura:
  1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Osnove analitičke kemije, prijevod: N. Kujundžić, V. Allegretti Živčić, A. Živković, Školska knjiga, Zagreb 1999
  2. D. A. Skoog, J. F. Holler, S. R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6. izd., Thomson, Belmont, 2007.
  3. H. Naumer i W. Heller (ur.): Untersuchungsmethoden in der Chemie, Georg Thieme, Stuttgart 3. izd., Wiley-VCH, Weinheim, 2002.
  4. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch : Fundamentals of Analytical Chemistry, 8. izd., Thomson, 2004.
  5. P. Novak. T. Jednačak, Strukturna analiza spojeva spektroskopskim metodama, TIVA Tiskara, Varaždin, 2013.
  6. H. Günzler, I. H.-U. Gremlich: Uvod u infracrvenu spektroskopiju, prijevod: Z. Meić, G. Baranović, Školska knjiga, Zagreb 2006.
  7. H. Fribolin: Basic One- and Two-dimensional NMR Spectroscopy, 4. izd., VCH, Weinheim 2005.
  8. E. de Hoffmann, V. Stroobant: Mass Spectrometry, 2. izd., Wiley, Chichester 2002.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Analitička kemija 1

Polaganje predmeta :
Položen : Analitička kemija 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Repozitorij

Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege,

usmeni ispit iz kolegija Analitička kemija 2 na 1. ljetnom ispitnom roku za studente koji su pismeni dio ispita položili (> 50%) putem parcijalnih kolokvija ili na redovnom ispitnom roku održat će se kod prof. Novaka u utorak, 25.6.2024.

Termini ispita su u sljedeći:

- 10 h prezimena B do K;

- 11 h prezimena od K do Z.

Lijep pozdrav,

Tomislav Jednačak

Autor: Tomislav Jednačak

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavam Vas da će se uvid u rezultate 2. parcijalnog kolokvija održati u srijedu, 12.6.2024. u predavaonici A1 s početkom u 11 h.

Lijep pozdrav,

Tomislav Jednačak

Autor: Tomislav Jednačak