O djelatniku

prof. dr. sc. Nives Galić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Lokacija: 101
Telefon:+385 1 4606 191
Telefon kućni:6191
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za analitičku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Nives Galić diplomirala je (1992.), magistrirala (1995.) i doktorirala (1999.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1992. godine zaposlena je u Zavodu za analitičku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje docent iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, izabrana je 2003. godine, u zvanje izvanredni profesor 2011. godine, a u zvanje redoviti profesor 2016. godine.

Tijekom akademske godine 2000./2001. provela je 12 mjeseci kao postdoktorand u Laboratoriju za masenu spektrometriju Sveučilišta u Liegeu, Belgija. Tijekom 2011.-2012. kao gostujući profesor kraće je boravila u dva navrata na Odsjeku za analitičku kemiju Prirodoslovnog fakulteta Sveučilišta u Bratislavi, Slovačka i Odsjeku za fizikalnu i makromolekulsku kemiju Prirodoslovnog fakulteta Karlovog sveučilišta u Pragu, Češka (2013. i 2017.). Također je kao gostujući professor boravila na Odsjeku za analitičku kemiju Prirodoslovnog fakulteta Sveučilišta u Pećuhu, Mađarska (2015.) i Sveučilišta u Beču, Austrija (2019.) te na Odsjeku za farmaciju, Sveučilišta u Grazu, Austrija (2018.).

Bavi se strukturnom analizom spojeva u čvrstom stanju i u otopini. Kemija otopina obuhvaća različite ravnoteže (keto-enolna tautomerija, kiselinsko-bazne ravnoteže, koordinacijske reakcije). U istraživanju primjenjuje različite analitičke tehnike i metode (UV-Vis spektrometrija, spektrofluorimetrija, IR spektroskopija, spektrometrija masa i LC-MS). U novije vrijeme njen znanstveni rad obuhvaća razvoj kromatografskih metoda za analizu farmaceutika te poboljšanje topljivosti slabo topljivih lijekova uslijed nastajanja inkluzijskih kompleksa. Kao istraživač sudjelovala je u brojnim znanstvenim projektima. Bila je voditeljica je HrZZ projekta "Aromatski hidrazoni: sinteza, strukturna analiza, biološka aktivnost i analitička primjena".

Rezultate svojih istraživanja objavila je u više od 50 znanstvenih radova koji su do sada citirani oko 1120 puta (Scopus), odnosno 1500 puta (Google scholar). Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima s više od 80 posterskih priopćenja te održala 3 plenarna i 14 pozvanih predavanja.

Sudjeluje u nastavi Zavoda za analitičku kemiju kao nositeljica 1 kolegija na Doktorskom studiju kemije, 4 kolegija na Diplomskom studiju kemije, 2 kolegija na Prediplomskom studiju molekularne biologije odnosno Znanosti o okolišu, te 1 kolegija za studente Integriranog prediplomskog i diplomskog studija biologije i kemije, te fizike i kemije. Bila je mentorica više od 40 diplomskih radova te 5 doktorskih disertacija. Autorica je 5 priručnika (skripta).

Od 2011. do 2017. godine bila je predstojnica Zavoda za analitičku kemiju. Od 2011. koordinatorica je CEEPUS mreže Teaching and Learning Bioanalysis za Hrvatsku. Od 2012. godine članica je uredničkog odbora časopisa Journal of Spectroscopy, a od 2013. članica Vijeća prirodoslovnog područja. Od 2005. do 2020. bila je članica znanstvenih ili znanstveno-organizacijskih odbora 2 domaća i 5 međunarodnih skupova, a uz M. Rogošića urednica Knjige sažetaka 26. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera, Šibenik, Hrvatska, 2019. Članica je HKD-a od 1992.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije

1. T. Benković, D. Kontrec, S. Kazazić, V. Chiş, S. Miljanić, N. Galić, Diverse coordination of aroylhydrazones toward iron(III) in solid state and in solution: spectrometric, spectroscopic and computational study, Mol. Divers. 24 (2020) 1253–1263. 

2. T. Benković, A. Kenđel, J. Parlov- Vuković, D. Kontrec, V. Chiş, S. Miljanić, N. Galić, Multiple dynamics of aroylhydrazone induced by mutual effect of solvent and light - spectroscopic and computational study, J. Mol. Liq. 255 (2018) 18–25.

3. T. Benković, A. Kenđel, J. Parlov- Vuković, D. Kontrec, V. Chiş, S. Miljanić, N. Galić, Aromatic hydrazones derived from nicotinic acid hydrazide as fluorimetric pH sensing molecules: structural analysis by computational and spectroscopic methods in solid phase and in solution, Spectrochim. Acta. A, 190 (2018) 259­–267.

4. M. Cugovčan, J. Jablan, J. Lovrić, D. Cinčić, N. Galić, M. Jug, Biopharmaceutical characterization of praziquantel cocrystals andcyclodextrin complexes prepared by grinding, J. Pharm. Biomed. Anal.  137 (2017) 42–53.

5. D. Stražić, T. Benković, D. Gembarovski, D. Kontrec, N. Galić, Comprehensive ESI MS and MS/MS analysis of aromatic hydrazones derived from nicotinic acid hydrazideInt. J. Mass Spectrom. 371 (2014) 54–64.

6. D. Gembarovski, V. Gabelica Marković, N. Galić, Structural Elucidation Studies of 15-Membered Azalide Macrocycles using H/D Exchange and ESI-MSnJ. Pharm. Biomed. Anal86 (2013) 1–10.

7. N. Galić, I. Brođanac, D. Kontrec, S. Miljanić, Structural investigations of aroylhydrazones derived from nicotinic acid hydrazide in solid state and in solutionSpectrochim. Acta. A 107 (2013) 263–270.

8. V. Gabelica, N. Galić, E. De Pauw, On the specificity of Cyclodextrin Comlexes Detected by Electrospray Mass SpectrometryJ. Am. Soc. Mass Spectrom13 (2002) 946–953.

9. Z. Cimerman, N. Galić, B. Bosner, The Schiff Bases of Salicylaldehyde and Aminopyridines as Highly Sensitive Analytical ReagentsAnal. Chim. Acta 343 (1997) 145–153.

10. N. Galić, Z. Cimerman, V. Tomišić, Tautomeric and Protonation Equilibria of Schiff Bases of Salicylaldehyde with Aminopyridines, Anal. Chim. Acta 343 (1997) 135–143.

 

Izabrani projekti

Voditelj projekta

Projekt HrZZ Aromatski hidrazoni: sinteza, strukturna analiza, biološka aktivnost i analitička primjena. 2016.- 2019.

Poticajni projekt Schiffove baze: sinteza i analitička primjena Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske u okviru glavnog znanstvenog projekta Razvoj novih analitičkih metoda, 1998.-2002.

Suradnik na projektima

Interakcije i dizajn bioaktivnih molekula, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2007.-2013.

Elektroliti i koordinacijske reakcije u otopini, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2007.- 2013.

Analitički sustavi – razvoj pristupa i metoda, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2002.-2016.

Razvoj novih analitičkih metoda, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1997.-2002.