O djelatniku

prof. dr. sc. Mirta Rubčić

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 112
Telefon:+385 1 4606 374
Telefon kućni:6374
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju
Godina diplomiranja:2002.
Godina doktoriranja:2008.
Na zavodu od:2002.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Mirta Rubčić diplomirala je 2002. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2008. godine obranila doktorsku disertaciju pod nazivom Kompleksni spojevi vanadija(IV) i vanadija(V) s 4-feniltiosemikarbazonima (mentor: prof. dr. sc. M. Cindrić). 

Boravila je u inozemstvu na Institut für Minerallogie und Kristalographie, Univesität Wien (2004.) te se usavršavala na Zurich Crystallography School (2007.). Boravila je godinu dana u kontinuitetu na usavršavanju kao postdoktorand u grupi prof. dr. dr. h. c. mult. A. Müllera u ustanovi Fakultät für Chemie, Universität Bielefeld (2013.-2014.; Bielefeld, Njemačka).

Od 2002. godine zaposlena je u kao mlađi asistent, od 2003. kao asistent, a od 2009. kao viši asistent u Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. godine je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, od 2015. godine u zvanju izvanrednog profesora, a od 2021. godine je u zvanju redovitog profesora pri Kemijskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Nositeljica je kolegija na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju (Opća i anorganska kemija-studij fizike, nastavnički smjer; Opća i anorganska kemija- studij fizike i informatike, nastavnički smjer; Opća i anorganska kemija-smjer  fizike i tehnike, nastavnički smjer; Praktikum iz opće i anorganske kemije-studij fizike, istraživački smjer; Anorganska kemija 2 - studij fizike i kemije, smjer nastavnički; Anorganska kemija 2- studij biologije i kemije, smjer nastavnički; Osnovni praktikum anorganske kemije - studij fizike i kemije, smjer nastavnički; Osnovni praktikum anorganske kemije - studij biologije i kemije, smjer nastavnički;) te kolegija na diplomskom studiju (Viši praktikum anorganske kemije-studij kemije, istraživački smjer). Mentorica je 1 doktorske disertacije, 7 diplomskih radova te 10 završnih radova.

Znanstvena problematika kojom se bavi uključuje sintezu, izučavanje svojstava te strukturnu i spektroskopsku karakterizaciju organskih, koordinacijskih te hibridnih organsko-anorganskih spojeva. M. Rubčić je objavila 39 znanstvenih publikacija u časopisima s međunarodnom recenzijom koje indeksira baza Web of Science Core Collection te tri znanstvena rada u zbornicima skupova s domaćom ili međunarodnom recenzijom. Suautorica je i jednog poglavlja u knjizi. Na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima sudjelovala je s 42 priopćenja (posterska i usmena).

Trenutno, uz izv. prof. dr. sc. Ivanu Biljan i izv. prof. dr. sc. Josipa Požara, vodi infrastrukturni projekt Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK), koji je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost, Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi, voditeljice prof. dr. sc. Višnje Vrdoljak.

Članica je Hrvatske kristalografske zajednice i Hrvatskog kemijskog društva. Sudjelovala je u organizaciji dva znanstvena skupa. 

Na Kemijskom odsjeku PMF-a obnašala je dužnost pomoćnice pročelnika Kemijskog odsjeka za znanost (2015.–2017.) te je bila koordinatorica Kolokvija kemijskog odsjeka (2012.–2013.).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Publication list

1E. Topić, I. Landripet, M. Duguin, J. Pisk, I. Đilović, V. Vrdoljak, M. Rubčić, 
Coordinating and supramolecular prospects of unsymmetrically substituted carbohydrazidesNew J. Chem. 44 (2020) 13357-13367

2. E. Topić, J. Pisk, D. Agustin, M. Jendrlin, D. Cvijanović, V. Vrdoljak, M. Rubčić, 
Discrete and polymeric ensembles based on dinuclear molybdenum(vi) building blocks with adaptive carbohydrazide ligands: from the design to catalytic epoxidation. New J. Chem. 44 (2020) 8085-8097 

3. P. Šenjug, J. Dragović, M.Kalanj, F. Torić, M. Rubčić, D. Pajić, 
Magnetic behaviour of (C2H5NH3)2CuCl4 type multiferroic. J. Magn. Magn. Mater. 479 (2019)144-148.

4. T. Stolar, S. Lukin, J. Požar, M. Rubčić, G. M. Day, I. Biljan, D. Šišak Jung, G.Horvat, K. Užarević, E. Meštrović, I. Halasz, Solid-State Chemistry and Polymorphism of the Nucleobase AdenineCryst. Growth Des. 16 (2016) 3262-3270.

5. S. Garai, M. Rubčić, H. Bögge, E. T. K. Haupt, P. Gouzerh, A. Müller, A Unique Fluoride Nanocontainer: Porous Molecular Capsules Can Accommodate an Unusually High Number of "Rather Labile" Fluoride AnionsAngew. Chem. Int. Ed. 54 (2015) 5879-5882.

6. M. Rubčić, N. Galić, I. Halasz, T. Jednačak, N. Judaš, J. Plavec, P. Šket, P. Novak, Multiple solid forms of 1, 5-bis(salicylidene)carbohydrazide: polymorph-modulated thermal reactivity. Cryst. Growth Des. 14 (2014) 2900-2912.

7. M. Rubčić, K. Užarević, I. Halasz, N. Bregović, M. Mališ, I. Đilović, Z. Kokan, R. S. Stein, R. E. Dinnebier, V. Tomišić, Desmotropy, Polymorphism, and Solid-State Proton Transfer: Four Solid Forms of an Aromatic o-Hydroxy Schiff BaseChem. Eur. J. 18 (2012)  5620-5631.

Profesionalni interesi i članstva

Članstva:

Hrvatsko kemijsko društvo (HKD), članica

Hrvatska kristalografska zajednica (HKZ), članica

Organizacija skupova i radionica:

Solid State Science and Research 2017 , domaći znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb, lipanj, 2017.)

Solid State Science and Research 2019 , međunarodni znanstveni skup (Zagreb, lipanj, 2019.)

Izabrani projekti

2018.–(2021.) Voditeljica infrastrukturnog projekta Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK) financiranog sredstvima EFRR (Europskog fonda za regionalni razvoj) u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

2017.–(2021.) Suradnica na projektu Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi projekt financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost (voditeljica: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak)

2015.–2016. Voditeljica stručnog projekta s PLIVOM HRVATSKA d.o.o. Priprava i karakterizacija cirkonijevog silikata na laboratorijskoj skali i određivanje uvjeta pri kojima se dobiva zadana raspodjela veličine čestica

2015.–2019. Suradnica na projektu Multiferoični i magneto-električni sustavi, projekt financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost (voditelj: doc. dr. sc. Damir Pajić)

2013. – 2014. Istraživač na projektu Nanosized porous molecular metal oxides with functionalizable cavities and soft matter behaviour allow studies of new phenomena, financiran sredstvima European Research Council-a (voditelj: prof. dr. dr. h. c. mult. A. Müller)