O djelatniku

prof. dr. sc. Marijana Đaković

Zvanje: redoviti profesor
Funkcija:Prodekanica za znanost, projekte i suradnju s gospodarstvom
Lokacija: 120b
Telefon:+385 1 4606 356
Telefon kućni:6356
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Marijana Đaković diplomirala je na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  gdje je obranila i doktorsku disertaciju ‘’The preparation and characterizatiton of pseudohalide complexes with selected metals and pyridinecarboxamides’’ (mentori: prof.dr.sc. Zora Popović i prof.dr.sc. Ekkehardt Tillmanns, Univesität Wien).

Od 1997. Zaposlena je na Zavodu na opću i anorgansku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2013. godine izabrana u zvanje docenta. Boravila je u inozemstvu na Institut für Organische Chemie, Univesität Leipzig (1996.) i Institut für Minerallogie und Kristalographie, Univesität Wien (1998.) te se usavršavala na Zurich Crystallography School (2007.) i XII. BCA/CCA Intensive School on X-Ray Structure Analysis, (2009.).

Nositeljica je više kolegija Kemijskog odsjeka PMF-a u okviru preddiplomskog i diplomskog studija kemije, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija biologije i kemije te fizike i kemije (smjer: nastavnički), ipreddiplomksog studija geologije. Koautorica jednog priručnika (skripta).

Glavna područja znanstvenog interesa M. Đaković su fleksibilnost kristala izazvana mehaničkim putem, supramolekulska kemija u čvrstom stanju, kristalno inženjerstvo, kristalizacija, kristalografija malih molekula. Aktivno je sudjelovala u brojnim znanstvenim projektima, a trenutno je voditeljica projekta ‘‘Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom’ financiranog od Hrvatske Zaklade za znanost (2020.-2024.) i projekta ‘’From molecular structure t crystalline Cd(II)-containing materials: Synthetic ctrategies based on halogen bonding interactions’’ (financiran od Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, 2014.-2015.).

M. Đaković objavila je 65 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recezijom koje indeksiraju baze WoS/Scopus. Radovi su joj citirani više od 1200 puta. Sudjelovala je s preko 100 priopćenja na znanstvenim skupovima, od kojih preko na 80 međunarodnim.  

Održala je plenarna predavanja na tri međunarodna skupa, XLIX Meeting of the Italian Crystallographic Association, 2021. godine u Parmi, 3rd International Symposium on Halogen Bond, 2018. godine u Greenvilleu, SC, USA, te Twenty-third Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, 2014. godine u Logarskoj dolini te je bila koautorom na još dva plenarna predavanja na međunarodnim konferencijama u Varšavi, 2008. (Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences) i Pokljuki, 2012. (Twenty-first Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting). Održala je sedam pozvanih predavanja na IUCr25 Congress and General Assembly (2021, Prag), 32nd European Crystallographic Meeting (2019, Beč), 1st International Conference on Non-covalent Interactions (Lisabon, 2019), University of Vienna (2017), 4th European Crystallography School  (Warsaw, PL, 2017), XII International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry (Smolenice, SK, 2009), University of Warsaw (2009), te preko 25 sekcijskih predavanja na međunarodnim skupovima.

Sudjelovala je u organizaciji više međunardnih skupova: 28th European Crystallographic Meeting, Warwick, UK, 2013 (članica Programskog odbora), 22nd Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, Biograd, 2013. (članica Organizacijskog odbora), Hot Topics in Contemporary Crystallography, Šibenik, 2014. (članica Organizacijskog odbora), 29th European Crystallographic Meeting, Rovinj, 2015 (dopredsjednica Organizacijskog odbora i članica Programskog odbora), 30th European Crystallographic Meeting, Basel, CH, 2016 (članica Programskog odbora), 3rd European Crystallography School, Bol, 2016), te je članica Programskog odbora Međunarodnog kristalografskog kongresa, IUCr2020 (Prag, Češka, 2020) i  Savjetodavnog odbora Međunarodnih simpozija o halogneskoj interakciji, International symoposium on halogen bond, ISXB.

Od 2020. godine članica je suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Članica je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatske kristalografske zajednice (tajnica HKZ-a), Hrvatske udruge kristalografa (članica), Podpredsjednica je European Crystallographic Association (ECA Vice President), te članica Royal Society of Chemistry i American Chemical Society.

M. Đaković obnaša dužnost Prodekanice za znanost i doktorske studije (2020.-2022.), te je obnašala dužnost pomoćnice pročelnika Kemijskog odsjeka za znanost (2019.-2020.) i međunarodnu suradnju (2014.-2019.), članica je Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu (2014.-2018.; 2018.-2022.). Bila je članica Povjerenstva za upise na studij Kemije na PMF-u (predsjednica 2012.-2014., dopredsjednica 2010.-2012., članica 2009.-2010.).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije

 1. M. Đaković, M. Borovina, M. Pisačić, C.B. Aakeröy, Ž. Soldin, B.-M. Kukovec, I. Kodrin, Mechanically responsive crystalline coordination polymers with controllable elasticity, Angew. Chem. Int. Ed. 57 (2018) 14801-14805.
 2. M. Đaković, Ž. Soldin, B.-M. Kukovec, I. Kodrin, C.B. Aakeröy, N. Baus, T. Rinkovec, Building inorganic suprmaolecular architectures using principles adopted from the organic solid state, IUCrJ, 5 (2018) 13-21.
 3. M. Borovina, I. Kodrin, M. Đaković, Testing the limits of halogen bonding in coordination chemistry, CrystEngComm, 20 (2018) 539-549.
 4. B.-M. Kukoved, M. Malik, I. Kodrin, C.B. Aakeröy, M. Đaković, Directed assembly of acac-based complexes by deliberately fine-tuning molecular-recognition events, Cryst. Growth & Des. 16 (2016) 7308-7317.
 5. I. Kodrin, Ž. Soldin, C.B. Aakeroy, M. Đaković, Role of the ‘weakest link’ in a pressure-driven phase transition of two polytypic polymorphs, Cryst. Growth & Des. 16 (2016) 2040-2051.
 6. C. Gunawardana, M. Đaković, C.B. Aakeröy,
  Diamondoid architectures from halogen-bonded halides, Chem. Commun. 54 (2018) 607-610.
 7. C.B. Aakeröy, T.K. Wijethunga, J. Desper, M. Đaković,
  Crystal Engineering with Iodoethynylnitrobenzenes: A Group of Highly Effective Halogen-Bond Donors, Cryst. Growth & Des. 15 (2015) 3853-3861.

Profesionalni interesi i članstva

Članstva:

Hrvatsko kemijsko društvo (HKD), članica

Hrvatska kristalografska zajednica (HKZ), tajnica HKZ

Hrvatska udruga kristalografa (HUK), tajnica

American Chemical Society (ACS), članica

American Crystallographic Association (ACA), članica

Royal Society of Chemistry (RSC), članica

European Crystallographic Association (ECA), Podpredsjednica

Organizacija skupova i radionica:

25th Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography (IUCr25), Prague, CZ, 22-30. kolovoza 2020.

32th European Crystallographic Meeting (ECM31), Vienna, AT, 18.-23. kolovoza 2019.

31th European Crystallographic Meeting (ECM31), Oviedo, ES, 22.-27. kolovoza 2018.

25. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera (25HSKIKI), Poreč, 2017.

Hot Topics in Contemporary Crystallography 2 (HTCC2), Poreč, 22.- 26. travnja 2017.

30th European Crystallographic Meeting (ECM30), Basel, CH, 28. kolovoza - 1. rujna 2016.

4th European Crystallography School (ECS4, Warsaw, PL, 25. rujna - 2. listopada 2016.

3rd European Crystallography School (ECS3), Bol, 25. rujna - 2. listopada 2016.

29th European Crystallographic Meeting (ECM29), Rovinj, 23.-28. kolovoza 2015.

Hot Topics in Contemporary Crystallography (HTCC), Šibenik, 10.-15. svibnja 2014.

Izabrani projekti

'Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom', financiran od Hrvatske zaklade za znanost, 2020. - 2024. (voditeljica projekta)

'Engineering Crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions', financiran od Hrvatske zaklade za znanost, 2014. - 2017. (voditeljica projekta)

'Savitljivi kristalni materijali i njihova svojstva', financiran od Zaklade HAZU, 2020. - 2021. (voditeljica projekta)

'Dizajn funkcionalnih metalo-organskih kristalnih krutina', financiran od Zaklade HAZU, 2018. - 2019. (voditeljica projekta)

'Supramolekulska sinteza metaloorganskih krutina', financiran od Zaklade HAZU, 2016. - 2017. (voditeljica projekta)

'Od molekulske strukture do kristalnih materijala Cd(II): Strategije sinteze temeljene na halogenskim interakcijama', financiran od Zaklade HAZU, 2014. - 2015. (voditeljica projekta)

'Supramolekulska uloga amidne skupine u koordinacijskoj kemiji', financiran od Zaklade HAZU, 2013. - 2014. (voditeljica projekta)

'Uloga amidne skupine u supramolekulskom povezivanju kompleksnih spojeva vodikovim vezama', financiran od  Zaklade HAZU, 2012. - 2013. (voditeljica projekta)