O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Jana Pisk

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:Izvanredni profesor
Lokacija: 112
Telefon:+385 1 4606 350
Telefon kućni:6350
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju
Godina diplomiranja:2007.
Godina doktoriranja:2012.
Na zavodu od:2007.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Rođena u Zagrebu, završila 1. gimnaziju. Diplomirala (2007.) na Fizičkom odsjeku (prof. fizike i kemije) i doktorirala (2012.) kemiju na PMF-u u Zagrebu. Od 2007. je znanstveni novak-asistent, a on 2013. znanstveni novak-viši asistent na Zavodu za opći i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. U tijeku doktorskog studija je gostovala na LCC-IUT Paul Sabatier Toulouse III (2010/2011). Poslijedoktorski se usavršavala na CNRS-LCC Toulouse (ožujak 2015. do veljača 2016.). Od 2018. docent na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. 

Bavi se koordinacijskim kompleksima molibdena(VI) i (V) s derivatima piridoksala (jedna od formi vitamina B6). Pripravljeni kompleksi su ispitani kao katalizatori u reakcijama epoksidacije ciklooktena, bez dodataka organskih otapala.

Objavila je >40 znanstvenih radova.

Mentor 9 diplomskih radova.

Bavi se popularizacijom znanosti (Dan i noć na PMF-u).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Radovi sa studentima:

Pisk, Jana; Šušković, Mia; Topić, Edi; Agustin, Dominique; Judaš, Nenad; Pavić, Luka, Molybdenum Complexes Derived from 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde and Benzhydrazide as Potential Oxidation Catalysts and Semiconductors // International Journal of Molecular Sciences, 25(9) (2024), 4859.

Sarjanović, Josipa; Topić, Edi; Rubčić, Mirta; Androš Dubraja, Lidija; Pavić, Luka; Pisk, Jana Evaluation of vanadium coordination compounds derived from simple acetic acid hydrazide as non-conventional semiconductors //  12 (2024), 4013-4025, 13. doi: 10.1039/D4TC00433G

Sarjanović, Josipa; Stojić, Martina; Rubčić, Mirta; Pavić, Luka; Pisk, Jana, Impedance Spectroscopy as a Powerful Tool for Researching Molybdenum-Based Materials with Schiff Base Hydrazones // Materials, 16 (2023), 1064, 14 doi:10.3390/ma16031064 .

Bafti, Arijeta; Razum, Marta; Topić, Edi; Agustin, Dominique; Pisk, Jana; Vrdoljak, Višnja, Implication of oxidant activation on olefin epoxidation catalysed by Molybdenum catalysts with aroylhydrazonato ligands: Experimental and theoretical studies // Molecular catalysis, 512 (2021), 111764, 12 doi:10.1016/j.mcat.2021.111764

Mihalinec, Josipa; Pajski, Matea; Guillo, Pascal; Mandarić, Mirna; Bebić, Nikol; Pisk, Jana; Vrdoljak, Višnja, Alcohol Oxidation Assisted by Molybdenum Hydrazonato Catalysts Employing Hydroperoxide Oxidants //  Catalysts, 11 (2021), 8; 881, 14 doi:10.3390/catal11080881.

Mrkonja, Silvija; Topić, Edi; Mandarić, Mirna; Agustin, Dominique; Pisk, Jana, Efficient Molybdenum Hydrazonato Epoxidation Catalysts Operating under Green Chemistry Conditions: Water vs. Decane Competition // Catalysts, 11 (2021), 7; 756, 14 doi:10.3390/catal11070756.

Izabrani projekti

Voditej projekta: COGITO bilateralni projekt 2023-2024: Sustainable polyesters using Mo and V catalysts (SusPolMoV), HR-FR 

Voditelj projekta: CNRS: International Emerging Actions bilateralni projekt 2023.-2024.: Solvent-sober Processes - Organic solvent-free polyterpenes oxidation assisted by mechanochemically synthesized catalysts (SoSoPro), HR-FR

Suradnik na projektu: Implementation and improvement of professional practice at the Faculty of Science - Prosper PMFUP.03.1.1.04.0049, European structural fonds

Suradnik na projektu: "Metallosupramolecular architectures and inorganic-organic polyoxometalate based hybrides", IP-06-2016-4221, Croatian Science Foundation (2017 – 2021)

Suradnik na projektu: Ministry of Science, Republic of Croatia: "New complex compounds and materials - chemical and biological catalysts" (2007-2013) 

Voditelj projekta:  "Diligent search for chemical bio-sources: Solvent-free homogeneous and heterogeneous oxidation processes catalysed by polyoxometalates (PomFree)", Newfelpro and Marie Curie Cofund (March 2015 - July 2016)

Voditelj projekta: Stipendija za projekt "Dioxomolybdenum(VI) complexes with ligands containing pyridoxal moiety – epoxidation of olefins" 03.01/ O-3511-2010, Croatian Science Foundation (October 2010 – April 2011)

Voditelj projekta: Stipendija za projekt "Dioxomolybdenum(VI) and oxovanadium(V) complexes with ligands containing pyridoxal moiety – epoxidation of olefins", French Embassy and Ministry of Science, Republic of Croatia, October 2010 – June 2011

Povijest zaposlenja

2023.-sad Izvanredni profesor, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički odsjek, Kemijski odsjek

2018.-2023. Docent, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički odsjek, Kemijski odsjek

2015.-2016. Poslijedoktorand, CNRS-LCC Toulouse, Toulouse, France

2013.-2018. Poslijedoktorand, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički odsjek, Kemijski odsjek

2007.-2013. Asistent, Doktorand, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički odsjek, Kemijski odsjek