O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: -029
Telefon:+385 1 4606 376
Telefon kućni:6376
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Rodio se u Dubrovniku gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2004. diplomirao, a 2011. doktorirao. U sklopu poslijedoktorskog usavršavanja, od srpnja 2012. do lipnja 2013, sudjelovao je u radu znanstvenog projekta „Structural studies on human Beta-2 microglobulin and on potential inhibitors of amyloid aggregation“ pri Odsjeku za bioznanosti Sveučilišta u Milanu. Od 2005. do danas, zaposlen je u Zavodu za opću i anorgansku kemiju (od 2020. kao izvanredni profesor).

 

Od 2004. uključen je u nastavu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju te je do danas odradio nešto više od 1500 norma sati nastave. Od 2008. godine uključen je u izradu i primjenu tehnologija e-učenja u sustavu Merlin (sukreator 20-ak on-line kolegija).

Primarno se bavi rentgenskom strukturnom analizom, odnosno istraživanjem:

 1. Anionskih receptora;
 2. Strukturama bioloških makromolekula;
 3. Strukturama „malih“ molekula (organski spojevi, kompleksi metalâ i antibiotici);
 4. Strukture i konformacijskih promjena beta-2-mikroglobulina i potencijalnih inhibitora amiloidoze;
 5. Strukturnih osnova enzimske aktivnosti goveđe 3,4-dioksigenaze 3-hidroksiantranilne kiseline.

Rezultate svojih dosadašnjih istraživanja objavio je u 37 znanstvenih radova (svi časopisi su zastupljeni u bazi Current Contents; više od 600 citata) i predstavio s više od 40 posterskih ili usmenih priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Jedna trećina znanstvenih radova objavljena je u časopisima koji pripadaju prvoj kvartili najvrsnijih radova u polju Kemija.

Član je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatske kristalografske zajednice.

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 1. K. Užarević, I. Ðilović, D. Matković-Čalogović, D. Šišak, M. Cindrić, Anion-Directed Self-Assembly of Flexible Ligands into Anion-Specific and Highly Symmetrical Organic Solids,  Angewandte Chemie International Edition 47 (2008) 7022–7025.
 2. I. Ðilović, M. Rubčić, V. Vrdoljak, S. Kraljević Pavelić, M. Kralj, I. Piantanida, M. Cindrić, Novel thiosemicarbazone derivatives as potential antitumor agents: Synthesis, physicochemical and structural properties, DNA interactions and anti proliferative activity, Bioorganic & Medicinal Chemistry 16 (2008) 5189–5198.
 3. I. Ðilović, F. Gliubich, G. Malpeli, G. Zanotti, D. Matković-Čalogović, Crystal Structure of Bovine 3-Hydroxyanthranilate 3,4-Dioxygenase, Biopolymers 91 (2009) 1189–1195.
 4. K. Užarević, I. Ðilović, N. Bregović, V. Tomišić, D. Matković-Čalogović, M. Cindrić, Anion-Templated Supramolecular C3-Assembly for Efficient Inclusion of Charge- Dispersed Anions into  Hydrogen-Bonded Networks, Chemistry - A European Journal 17 (2012) 10889−10897.
 5. K. Užarević, I. Halasz, I. Ðilović, N. Bregović, M. Rubčić, D. Matković-Čalogović, V. Tomišić, Dynamic Molecular Recognition in Solid State for Separating Mixtures of Isomeric Dicarboxylic Acids, Angewandte Chemie International Edition 52 (2013) 5504−5508.

 

 

Izabrani projekti

 1. Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Helicobacter pylori i modelnim spojevima - struktura i funkcija/svojstvo (IP-09-2014-4274 Hrvatska zaklada za znanost; glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović)

 2. Structural studies on human Beta-2 microglobulin and on potential inhibitors of amyloid aggregation (Zaklada Futuro in Ricerca talijanskog Ministarstva obrazovanja i znanosti, Sveučilište u Milanu)

 3. Strukturno istraživanje bioloških makromolekula metodom rentgenske difrakcije (119-1193079-1084 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović)
 4. Strukturno istraživanje bioloških makromolekula; Bioinformatika (0119632) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović)