O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 320
Telefon:+385 1 4606 412
Telefon kućni:6412
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za organsku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Diplomirala je 2003. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2009. godine obranila doktorsku disertaciju pod nazivom Samoorganizirajući mono- i bimolekulski slojevi derivata nitrozobenzena na zlatu (mentor: prof. dr. sc. Hrvoj Vančik).

Od 2003. zaposlena je kao znanstveni novak/asistent, a od 2009. kao znanstveni novak/viši asistent na Zavodu za organsku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. Od 2014. radi kao docent pri Kemijskom odsjeku PMF-a. Tijekom 2010. i 2011. provela je 17 mjeseci na usavršavanju kao postdoktorand u grupi prof. dr. sc. Janeza Plaveca u Slovenskom NMR centru Kemijskog Inštituta u Ljubljani, Slovenija.

Bavi se sintezom novih derivata aromatskih C-nitrozo spojeva, molekulskim samoudruživanjem na metalnim površinama, mehanizmima organskih reakcija u čvrstom stanju te spektroskopijom NMR. Objavila je 24 znanstvena rada u časopisima zastupljenima u bazi podataka WoSCC, od toga 2 poglavlja u knjigama. Sudjelovala je na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima s ukupno 61 posterskih i usmenih priopćenja od čega s 1 plenarnim i 5 pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Sudjeluje u nastavi iz organske kemije i spektroskopije NMR.

Član je Hrvatskog kemijskog društva.

Sudjelovala je u organizaciji Smotre sveučilišta te Otvorenog dana Kemijskog odsjeka.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

1. T. Klačić, K. Varga, M. Kralj, I. Delač Marion, H. Vančik, I. Biljan, Insights into the self-assembly of aromatic dinitroso derivatives on gold surface, Colloids Surface A 552 (2018) 110-117.

2. K. Varga, I. Biljan, V. Tomišić, Z. Mihalić, H. Vančik, Quantum Chemical Calculations of Monomer–Dimer Equilibria of Aromatic C-Nitroso Compounds, J. Phys. Chem. A 122 (2018) 2542-2549.

3. I. Biljan, H. Vančik, Aromatic C-nitroso compounds and their dimers: a model for probing the reaction mechanisms in crystalline molecular solids. Crystals 7 (2017) 12.

4. I. Biljan, G. Giachin, G. Ilc, I. Zhukov, J. Plavec, G. Legname, Structural basis for the protective effect of the human prion protein carrying the dominant-negative E219K polymorphism, Biochem. J. 446 (2012) 243-251.

5. I. Biljan, M. Kralj, T. Mišić Radić, V. Svetličić, H. Vančik, Dimerization of Nitrosobenzene Derivatives on an Au(111) Surface, J. Phys. Chem. C. 115 (2011) 20267-20273.

6. I. Biljan, G. Ilc, G. Giachin, A. Raspadori, I. Zhukov, J. Plavec, G. Legname, Toward the Molecular Basis of Inherited Prion Diseases: NMR Structure of the Human Prion Protein with V210I mutation, J. Mol. Biol. 412 (2011) 660-673.

Izabrani projekti

Suradnik na projektima:

Hrvatska zaklada za znanost: “Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Helicobacter pylori i modelnim spojevima - struktura i funkcija/svojstva” (2015 );

Hrvatska zaklada za znanost: “Organic molecules in condensed phase: interactions and modelling” (2014 2018);

Europski fond za regionalni razvoj i Državni proračun Republike Hrvatske: “Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova - Met4Pharm” (2014 2016);

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: “Reakcije organskih spojeva u čvrstom stanju: mehanizmi i supramolekulski inženjering” (2007 2013);

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: “Novi sustavi u supramolekulskoj kemiji i molekulskoj logici” (2003 2006).