O djelatniku

prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Lokacija: 303/ZBK
Telefon:+385 1 4606 230
Telefon kućni:6230
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za biokemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Ita Gruić Sovulj diplomirala je (1993) i magistrirala (1998) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2001. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Nekovalentne interakcije aminoacil-tRNA-sintetaza: utjecaj tRNA na afinitet enzima prema ostalim supstratima" (mentori: akademik Željko Kućan i akademkinja Ivana Weygand-Đurašević).

Od 1994. je asistentica Zavoda za biokemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2005. je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent, 2012. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, 2018. u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, 2023. postaje redoviti profesor u trajnom izboru.

Usavršavala se u više navrata u inozemstvu; tijekom 1996/1997 boravila je četiri mjeseca na instituciji Institut für Medizinische Physik und Biophysik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster u Njemačkoj gdje se u grupi prof. Franza Hillenkampa i prof. Jasne Peter Katalinić bavila MALDI spektrometrijom masa nekovalentnih kompleksa proteina i nukleinskih kiselina. Tijekom 2003-2004, kao stipendist NATO-NSF fondacije, boravi godinu dana na University of California at Santa Barbara u Sjedinjenim Američkim Državama. Tamo se, u grupi Prof. Johna Perone, usavršavala u metodama mehanističke enzimologije i enzimske kinetike. Godine 2023. boravi dva i pol mjeseca na Earth-Life Science Institute u Tokiju, gdje u suradnji s prof. Liamom Longo istražuje evoluciju proteina.

Njezin znanstveni interes usmjeren je na biosintezu proteina i to na istraživanja vezana uz aminoacil-tRNA sintetaze (aaRS), esencijalne enzime odgovorne za sparivanje pripadnog para aminokiseline i tRNA za dopremu aminokiseline na ribosom. Sa svojim suradnicima istražuju kako AARS kataliziraju reakciju aminoacilacije s visokom točnošću te kako bivaju inhibirane od strane antibiotika. Specifično proučavaju mehanizme koji su razvijeni kod nekih AARS s ciljem popravka pogrešaka nastalih uslijed neefikasne diskriminacije nepripadnih aminokiselina. Također istražuju stanične posljedice pogreške u biosintezi proteina kao i ulogu navedenih mehanizama u eliminaciji neproteinogenih aminokiselina iz biosinteze proteina. AARS su obećavajuće mete za antibiotike. Ita Gruic i njeni suradnici proučavaju mehanizme koji leže u osnovi rezistencije i hiperrezistencije na poznate antibiotike (kao što je mupirocin) i traže nove inhibitore AARS s antibiotskim djelovanjem.

Za svoja znanstvena dostignuća u području biosinteze proteina nagrađena je 2014. Državnom nagradom za znanost u kategoriji Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće iz područja prirodnih znanosti, polje kemija. Godine 2024. izabrana je za člana prestižne organizacije EMBO (The European Molecular Biology Organisation).

Nositeljica je dva kolegija na preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, te dva kolegija na Poslijediplomskom doktorskom studiju kemije na PMF-u. Dva puta je nagrađena nagradom Brdo od strane studenata za svoja nastavnička postignuća. Bila je mentor pri izradi sedam doktorskih disertacija, dvije su u tijeku.

Ita Gruić Sovulj pročelnica je Zavoda za biokemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica smjera Biokemija na Doktorskom studiju kemije PMF-a. Bila je prodekanica za znanost i doktorske studije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2018.-2020.). Članica je Hrvatskog kemijskog društva, članica Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, članica uredništva časopisa Croatica Chemica Acta.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 

1. Zivkovic I, Gruic-Sovulj I. Exploring mechanisms of mupirocin resistance and hyper-resistance. Biochem Soc Trans. 52 (2024) 1109-1120.

2. Brkic A, Leibundgut M, Jablonska J, Zanki V, Car Z, Petrovic Perokovic V, Marsavelski A, Ban N, Gruic-Sovulj I. Antibiotic hyper-resistance in a class I aminoacyl-tRNA synthetase with altered active site signature motif. Nat Commun. 14 (2023), 5498.

3. Zanki V, Bozic B, Mocibob M, Ban N, Gruic-Sovulj I. A pair of isoleucyl-tRNA synthetases in Bacilli fulfills complementary roles to keep fast translation and provide antibiotic resistance. Protein Sci. 31 (2022) e4418.

4. Zivkovic I, Ivkovic K, Cvetesic N, Marsavelski A, Gruic-Sovulj I. Negative catalysis by the editing domain of class I aminoacyl-tRNA synthetases. Nucleic Acids Res. 50 (2022) 4029-4041.  

5.  Tawfik DS, Gruic-Sovulj I. How evolution shapes enzyme selectivity - lessons from aminoacyl-tRNA synthetases and other amino acid utilizing enzymes. FEBS J. 287 (2020) 1284-1305.

6. Bilus M, Semanjski M, Mocibob M, Zivkovic I, Cvetesic N, Tawfik DS, Toth-Petroczy A, Macek B, Gruic-Sovulj I. On the Mechanism and Origin of Isoleucyl-tRNA Synthetase Editing against Norvaline. J Mol Biol. 431 (2019) 1284-1297

7. Dulic M, Cvetesic N, Zivkovic I, Palencia A, Cusack S, Bertosa B, Gruic-Sovulj IKinetic Origin of Substrate Specificity in Post-Transfer Editing by Leucyl-tRNA Synthetase. J Mol Biol. 430 (2018) 1–16

8. Cvetesic N, Palencia A, Halasz I, Cusack S, Gruic-Sovulj I. The physiological target for LeuRS translational quality control is norvaline. EMBO J. 33 (2014) 1639-53

9. Cvetesic, N., Perona J.J., Gruic-Sovulj, I. Kinetic partitioning between synthetic and editing pathways in class I aminoacyl-tRNA synthetases occurs at both pre-transfer and post-transfer hydrolytic stepsJ Biol Chem. 287 (2012) 25381-94.

10. Dulic,  M., Cvetesic, N., Perona, J.J., Gruic-Sovulj, I. Partitioning of tRNA-dependent Editing Between Pre- and Post-transfer Pathways in Class I Aminoacyl-tRNA SynthetasesJ. Biol. Chem. 285 (2010) 23799-23809.

Izabrani projekti

Voditeljstvo projekata:

2019-2022 Investigation of substrate and editing specificity in tRNA synthetases and the mechanism of antibiotic action

Fondacije: Swiss National Science Foundation i  Hrvatska zaklada za znanost

Voditelji: Nenad Ban i Ita Gruić Sovulj

 

2018-2020 Stanični odgovori na kanonsku i nekanonsku mistranslaciju

Fondacije: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i DAAD (hrvatsko-njemački bilateralni projekt)

Voditelji: Ita Gruić Sovulj i Boris Maček

 

 2017-2021  Aminoacil-tRNA-sintetaze kao čuvari standardnog genetičkog koda

 Fondacija: Hrvatska zaklada za znanost

 Voditelj: Ita Gruić Sovulj

                       

2014-2016 Uloga mehanizama popravka pogreške pri translaciji u ostvarivanju funkcionalnog proteoma bakterije Escherichia coli

Fondacije: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i DAAD (hrvatsko-njemački bilateralni projekt)

Voditelji: Ita Gruić Sovulj i Boris Maček

 

2013-2016 Nekanonske uloge aminoacil-tRNA-sintetaza

Fondacija: Hrvatska zaklada za znanost

Voditelji: Ivana Weygand-Đurašević i Ita Gruić Sovulj

 

 2013-2016   Integrating research in molecular life sciences at the University of   Zagreb (INTEGRA-LIFE)

 Fondacija: EU FP7

 Voditelj: Gordan Lauc; voditelji WP4: Ita Gruić Sovulj, Jasmina Rokov Plavec, Ivana Weygand-Đurašević

 

2013-2015  The origin of amino acid specificity in editing class I aminoacyl-tRNA synthetases and cellular requirements for proofreading

Fondacija: Unity Through Knowledge Fund

Voditelj: Ita Gruić Sovulj

Suvoditelj: Boris Lenhard

 

2013-2014 Novootkriveni stanični mehanizmi očuvanja točnosti biosinteze proteina

Fondacija: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

Voditelj: Ita Gruić Sovulj

 

2012-2013 Uloga tRNA u mehanizmima očuvanja točnosti biosinteze proteina

Fondacija: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Voditelj: Ita Gruić Sovulj

 

2011-2013 Mapiranje aktivnog mjesta izoleucil-tRNA-sintetaze s ciljem razvoja novih inhibitora

Fondacija: Zaklada Adris

Voditelj: Ita Gruić Sovulj

 

2008-2011 Mechanism of proofreading by class I aminoacyl-tRNA synthetases

Fondacija: NIH/FIRCA

Voditelji: John J. Perona i Ita Gruic Sovulj