O djelatniku

dr. sc. Darko Vušak

Zvanje: poslijedoktorand
Lokacija: -029
Telefon:+385 1 4606 377
Telefon kućni:6377
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju
Godina diplomiranja:2014.
Godina doktoriranja:2020.
Na zavodu od:2015.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Darko Vušak završio je preddiplomski studij kemije (2012.) te diplomirao kemiju (2014.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. godine zaposlen je kao asistent na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Upisao je doktorski studij kemije, smjer Anorganska i strukturna kemija 2015. godine te je 2020. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Strukturne transformacije u kompleksima kobalta, nikla i bakra s odabranim α-aminokiselinama i njihovim derivatima" (mentorica: prof. dr. sc. Biserka Prugovečki).

Bavi se istraživanjem koordinacijskih spojeva prijelaznih metala s aminokiselinama i njihovim derivatima u čvrstom stanju. U sklopu istraživanja bavi se sintezom (u otopini i čvrstom stanju), kristalizacijom, rentgenskom strukturnom, spektroskopskom i termičkom analizom. Koautor je 7 znanstvenih radova te je s 29 priopćenja sudjelovao na znanstvenim skupovima.

Sudjeluje u nastavi iz više kolegija na Zavodu za opću i anorgansku kemiju. Neposredni je voditelj jednog obranjenog diplomskog rada (2017.) te još dva diplomska rada koji su trenutno u izradi. 

2014. godine dobio je medalju Kemijskog odsjeka za izvrstan uspjeh tijekom studiranja.

2020. godine dobitnik je Godišnje nagrade Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za znanstveni rad mladih znanstvenika

2015.-2019. mentor je na manifestaciji Otvoreni dan kemijskog odsjeka/Dan i noć na PMF-u

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

  1. D. Vušak, J. Pejić, M. Jurković, G. Szalontai, J. Sabolović, CrystEngComm 2020, 22, 5587–5600. 
  1. D. Vušak, N. Smrečki, B. Prugovečki, I. Đilović, I. Kirasić, D. Žilić, S. Muratović, D. Matković-Čalogović, RSC Adv. 2019, 38, 21637–21645. 
  1. J. Pejić, D. Vušak, G. Szalontai, B. Prugovečki, D. Mrvoš-Sermek, D. Matković-Čalogović, J. Sabolović, Cryst. Growth Des. 2018, 18, 5138–5154.
  1. D. Vušak, B. Prugovečki, D. Milić, M. Marković, I. Petković, M. Kralj, D. Matković-Čalogović, Cryst. Growth Des. 2017, 17, 6049–6061.
  1. N. Perin, R. Nhili, M. Cindrić, B. Bertoša, D. Vušak, I. Martin-Kleiner, W. Laine, G. Karminski-Zamola, M. Kralj, M. H. David-Cordonnier, M. Hranjec, Eur. J. Med. Chem. 2016, 122, 530–545.

 

 

Izabrani projekti

2015. – 2019, istraživač na projektu: "Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Helicobacter pylori i modelnim spojevima - struktura i funkcija/svojstvo" (Hrvatska zaklada za znanost HRZZ-IP-2014-09-4274)

2018. - danas, istraživač na projektu: "Fiziološki i stereokemijski važni kompleksi bakra(II) s aminokiselinama: molekulsko modeliranje kombinirano s eksperimentalnim istraživanjima" (Hrvatska zaklada za znanost HRZZ-IP-2014-09-3500)