DAN MOLA 2021

Svim kemičarima, znanstvenicima, prirodoslovcima, đacima i studentimakoji u svom svakodnevnom životu i radu koriste mjernu jedinicu

mol

čestitamo

DAN MOLA

(23. listopada)

6,022141×1023

Ovogodišnji Dan mola održat će se u skladu s epidemiološkim mjerama

u petak 22. listopada 2021. godine točno u 16 sati poslijepodne

u predavaonici A2

u organizaciji Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Predavanje uz pokuse za nas je pripremio

doc. dr. sc. Đani Škalamera

Omjeri u kemiji – od Avogadra do Ružičke

Avogadro je cijeli svoj život posvetio traženju broja atoma različite vrste u kemijskim spojevima jer je primijetio da se fizikalno-kemijska svojstva tvari mogu korelirati s njezinim sastavom. Osim formula čistih spojeva, potkralo mu se određivanje „formula“ i nekih smjesa spojeva. Jedan od primjera je terpentinsko ulje, za kojeg je predložio formulu C10H16. Ovaj cjelobrojni omjer čudi, s obzirom da se radi o smjesi, ali postaje vrlo logičan ako uzmemo u obzir Ružičkino izoprensko pravilo.

Naučili smo da je 1 mol = 6,022×1023 čestica, no kako si predočiti veličinu tog broja? Koliko je 1 mol nekih od tvari ili objekata koje svakodnevno susrećemo? Možemo li nešto neopipljivo, kao što je svjetlost, iskazati u jedinicama mola? Što je izoprensko pravilo? Dođite na predavanje i saznajte!