O djelatniku

prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Telefon:+385(0)1 4877 719
Telefon kućni:219
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zoologijski zavod

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Izv. prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević rođen je1966. u Varaždinu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Biološkom odsjeku PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 1994. obranivši rad: „Dinamika naseljavanja makroskopskih beskralješnjaka na umjetnom supstratu u rijeci Savi“, a doktorirao 1999. obranivši doktorsku disertaciju: „Sezonske promjene u trofičkoj strukturi makrozoobentosa Visovačkog jezera“. Od 1991. radi u Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a. Godine 2002. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent, a 2010. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na Biološkom odsjeku PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu. Do 2002. sudjelovao je u vođenju praktikuma iz kolegija Ekologija životinja s biocenologijom, Ekologija životinja i zoogeografija i Opća ekologija na dodiplomskom studiju te Biologija onečišćenih voda i Zoobentos kopnenih voda na poslijediplomskom studiju. Nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent predaje kolegije Ekologija, Opća ekologija, Ekologija životinja i zoogeografija, Ekologija kopnenih voda, Biologija onečišćenih voda i Terenska nastava za studente dodiplomskog, diplomskog i doktorskog studija PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu. Bio je voditelj devetnaest diplomskih radova, dva magistarska rada te tri doktorske disertacije. Bavi se faunističkim i ekološkim obilježjima slatkovodnih ekoloških sustava, te antropoogenim utjecajem na iste. Do sada je objavio 50 znanstvenih radova, od kojih je 24 u časopisima koje referira “Current Contents” baza, a 11 u ostalim publikacijama s međunarodnom recenzijom. Od 2010. – 2013. član je uređivačkog odbora dva međunarodna znanstvena časopisa. Do sada je recenzirao 15 znanstvenih radova za međunarodne časopise koje citiraju priznate baze, a bio je recenzent i jednog sveučilišnog udžbenika. Bio je član znanstvenog odbora 4. hrvatske konferencije o vodama (Opatija 17.-19. svibnja 2007.) i član znanstveno-stručnog odbora 5. hrvatske konferencije o vodama (Opatija 18.–21. svibnja 2011.). Sudjelovao u izradi 40-tak stručnih studija, objavio je 5 znanstveno popularnih članka te je koautor jednog gimnazijskog udžbenika. Bio je voditelj 1 MZOŠ projekta za mlade znanstvenike, 1 međunarodnog bilateralnog projekta te 4 znanstveno-stručna projekta.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.