Rektorova nagrada

Na temelju čl. 13 Statuta i odredbi čl. 2 Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

  Rok za prijavu na Natječaj je četvrtak 30. lipnja 2022. do 16 sati.

  Studenti koji prijavljuju rad za Rektorovu nagradu dužni su u Ured za studente Biološkog odsjeka dostaviti do četvrtka, 30. lipnja 2022. godine do 16 sati sljedeće dokumente:

  IZJAVA - privitak prijavi za Rektorovu nagradu 
  Uvezana 2 primjerka rada i OBRAZAC

  Vlastoručno potpisano obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterija izvrsnosti (isprintano direktno s mrežne stranice Sveučilišta prilikom prijave rada)
  Rad u elektroničkom obliku (u pdf formatu) na e-adresu: referada@biol.pmf.hr 
  Uz radove koji uključuju istraživanja na ljudima ili životinjama potrebno je priložiti suglasnost nadležnog Etičkog povjerenstva

  Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akad. god. 2021./2022.

  Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst, 28. veljače 2020.).

 Natječaj i Pravilnik možete pročitati na poveznici.