Uvod u elektronsku mikroskopiju (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uvod u elektronsku mikroskopiju (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Šifra: 172467
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Petra Peharec Štefanić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Petra Peharec Štefanić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Ovladati temeljnim znanjima potrebnim za samostalno izrađivanje i interpretaciju preparata za svjetlosnu mikroskopiju.
2. Odabrati prikladnu metodu za pripremu bioloških uzoraka za transmisijsku elektronsku mikroskopiju.
3. Odabrati prikladnu metodu za pripremu bioloških uzoraka za pretražnu elektronsku mikroskopiju.
4. Primijeniti i koristiti metode za pripremu bioloških uzoraka za istraživanje ultrastrukture stanica i tkiva.
5. Analizirati i interpretirati biološke ultrastrukture dobivene navedenim tehnikama i procijeniti njihovu kvalitetu.

SADRŽAJ PREDMETA:
Radi se o uvodnom kolegiju u kojem će studenti dobiti uvid u temeljne principe i primjenu posebnih vrsta svjetlosne mikroskopije, transmisijske i pretražne elektronske mikroskopje. Studenti će steći i osnovna znanja o pripremi bioloških uzoraka za transmisijsku i pretražnu elektronsku mikroskopiju.

PREDAVANJA:
1. Fizikalne osnove svjetlosne mikroskopije;
2. Građa svjetlosnog mikroskopa;
3. Temeljni principi i primjena posebnih vrsta svjetlosnih mikroskopija (tamno vidno polje, fazni kontrast, diferencijalno interferencijski kontrast);
4. Temeljni principi i primjena posebnih vrsta svjetlosnih mikroskopija (polarizacijska mikroskopija, fluorescencijska mikroskopija, konfokalna laserska pretražna mikroskopija);
5. Fizikalne osnove elektronske mikroskopije (EM);
6. Temeljni principi transmisijske elektronske mikroskopije (TEM);
7. Osnovni dijelovi i princip rada TEM-a;
8. Osnovne metode pripreme bioloških uzoraka za TEM;
9. Posebne metode pripreme bioloških uzoraka za TEM;
10. Temeljni principi pretražne elektronske mikroskopije (SEM);
11. Osnovni dijelovi i princip rada SEM-a;
12. Priprema bioloških uzoraka za SEM;
13. Osnove drugih tipova elektronske mikroskopije (visokonaponska EM, Environmental SEM, Low vacuum SEM);
14. Analitičke metode u EM (rendgenska analiza, elektronska difrakcija, EELS);
15. Mikroskopi s pretražnom probom (mikroskopija atomskih sila, pretražna tunelirajuća mikroskopija).

PRAKTIKUM:
1. Građa svjetlosnog mikroskopa, moć razlučivanja mikroskopa i mikroskop kao mjerni instrument;
2. Primjena fazno kontrastnog mikroskopa i diferencijalno interferencijskog kontrastnog mikroskopa;
3. Primjena polarizacijskog mikroskopa i mikroskopa s tamnim vidnim poljem;
4. Primjena fluorescencijskog mikroskopa i konfokalnog laserskog pretražnog mikroskopa;
5. Fiksacija, postfiksacija i dehidracija biološkog tkiva/stanica za transmisijski elektronski mikroskop;
6. Tretiranje bioloških uzoraka prijelaznim otapalima i uklapanje materijala u epoksidne smole;
7. Priprema staklenih noževa;
8. Priprema folija i naparavanje mrežica za elektronsku mikroskopiju;
9. Nagativno kontrastiranje i vakuumsko sjenčanje metalom: virusa, makromolekula i sitnih čestica;
10. Rezanje materijala na ultramikrotomu. Izrada i kontrastiranje poludebelih i ultratankih prereza;
11. Rad na transmisijskom elektronskom mikroskopu;
12. Rad na pretražnom elektronskom mikroskopu;
13. Snimanje i izrada fotografija raznih bioloških preparata;
14. Analiza i interpretacija bioloških ultrastruktura;
15. Mjeranja, morfometrija te računalna analiza slike.
Literatura:
  1. Abramowitz M. (2003): Microscope. Basics and Beyond. (http://micro.magnet.fsu.edu/primer/pdfs/basicsandbeyond.pdf)
  2. Bredbury, S. (1989): Introduction to the Optical Microscopy, Revised Edition, Oxford Univ. Press.
  3. Bozzola, J.J., Russell, L.D. (1998): Electron Microscopy. Principles and Techniques for Biologist. 2nd Edition, Jones and Bartlett Publishers.
  4. Robards, A.W., Wilson, A.J. (1993): Procedures in Electron Microscopy. John Wiley & Sons Ltd.
  5. Znanstveni članci koji se odnose na istraživanje ultrastrukture stanica i tkiva.
  6. Plattner, H., Zingsheim, H.P. (1987): Elektronenmikroskopische Metodik in der Zell- und Molekularbiologie. G. Fischer Verlag, Stuttgart, New York.
4. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti