Rezistencija virusa na lijekove

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Rezistencija virusa na lijekove

Šifra: 242376
ECTS: 6.0
Nositelji: nasl. izv. prof. dr. sc. Snježana Židovec Lepej
Izvođači: nasl. izv. prof. dr. sc. Snježana Židovec Lepej - Vježbe u praktikumu

prof. dr. sc. Petra Korać - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 6
Vježbe u praktikumu 4
Seminar 5
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
3. semestar
Molekularne osnove fizioloških procesa - Izborni kolegiji - Redovni Studij - Biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti