Metode u imunologiji

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metode u imunologiji

Šifra: 240548
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ana Galov - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ana Galov - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Gordan Kompes - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Blaženka Ladika Davidović - Vježbe u praktikumu
Veronika Lončar, mag. biol. exp. - Vježbe u praktikumu
Ida Svetličić, mag. biol. exp. - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Silvio Špičić - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Ivana Vrhovac Madunić - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Ana Galov - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA
Očekuje se da će studenti:
-savladati teoretske osnove na kojima se temelje metode koje se koriste u imunologiji
-savladati praktične osnove pojedinih metoda koje se koriste u imunologiji
-biti sposobni kritički promišljati o metodama i istraživanjima u imunologiji
-biti sposobni primijeniti stečena znanja o imunološkim metodama i ostalim biološkim metodama koje se koriste u imunologiji

SADRŽAJ PREDMETA

PREDAVANJA
- Uvod - pregled i povijesni razvoj
- Antigeni i imunogeni
- Protutijela - struktura i funkcija
- Interakcije između antigena i protutijela - principi i primjena
- Reakcije precipitacije, imunoelektroforeza, reakcije aglutinacije
- Coombsov test, modifikacije reakcije aglutinacije
- Radio-imuno test, enzimski imunotestovi
- ELISPOT, tehnika čistina, imunodetekcija proteina na membrani, elektroforeza
- Imunoprecipitacija, metaboličko označavanje, afinitetna kromatografija, imunofluorescencija, protočna citometrija
- Alternative reakcijama antigena i protutijela, imunoelektronska mikroskopija
- Poliklonska i monoklonska protutijela - proizvodnja i primjena
- Eksperimentalni životinjski modeli u imunologiji
- Lančana reakcija polimerazom, RT-PCR, sekvenciranje, molekularno kloniranje
- Imunogenetika - istraživanja gena glavnog sustava tkivne podudarnosti

VJEŽBE
- Imunofenotipizacija limfocita protočnom citometrijom
- Aglutinacija u serološkoj dijagnostici bolesti i tipizaciji mikroorganizama
- Reakcija vezanja komplementa u dijagnostici bakterijskih zoonoza
- RT-PCR
- Enzimski imunotest
- Lančana reakcija polimerazom
- Elektroforeza u agaroznom gelu
- Kloniranje odsječka DNA pomoću plazmidnog vektora (ligacija, transformacija, presađivanje odabranih kolonija u tekući medij, izolacija plazmida iz bakterija i pročišćavanje)

SEMINARI
Studenti trebaju proučiti i prezentirati odabranu temu vezanu uz imunološke metode ili ostale biološke metode koje se koriste u imunologiji, ili odabrani znanstveni rad u kojem se koriste takve metode.
Literatura:
  1. Andreis i sur. (2004): Imunologija, 6. izdanje
  2. Kindt TJ, Goldsby RA, Osborne BA (2007) Kuby Immunology. 6th ed. W.H. Freeman and company, New York
  3. Janeway CA, Travers P (1997) Immunobiology. The Immune System in Health and Disease 3rd ed. Current Biology , London.
  4. A. Ristov (glavna urednica) (2007) Metode u molekularnoj biologiji. Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  5. Male D, Brostoff J, Roth DB, Roitt I (2006) Immmunology. 7th ed. Mosby Elsevier
  6. Day MJ, Schultz RD (2013) Veterinarska imunologija, Načela i primjena
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Modul - Fiziologija i imunobiologija
Termini konzultacija:

Obavijesti