Ekologija mikrofaune

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Ekologija mikrofaune

Šifra: 240551
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maria Špoljar
izv. prof. dr. sc. Tvrtko Dražina
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tvrtko Dražina - Vježbe u praktikumu
prof. dr. sc. Maria Špoljar - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA
(i) Primijeniti stečena znanja u objašnjenju interakcija mikrofaune s abiotičkim i biotičkim čimbenicima u akvatičkim, marinskim i terestričkim ekosustavima;
(ii) Odrediti važnost ekoloških i funkcionalnih obilježja mikrofaune;
(iii) Kreativno osmisliti pokuse primjenom vrsta mikrofaune kao modelnih organizama;
(iv) Analizi podataka adekvatnim računalnim programima;
(v) Samostalnim i timskim radom provesti istraživanje, analizu i prezentaciju rezultata.

SADRŽAJ PREDMETA
1. Definicija, uloga i rasprostranjenost mikrofaune
2. Sistematski pregled mikrofaune
3. Fiziologija, evolucija i filogenija mikrofaune
4. Interakcija mikrofaune s abiotičkim i biotičkim čimbenicima i antropogeni utjecaj
5. Adaptacija i funkcionalna uloga mikrofaune u različitim ekosustavima
6. Marinska mikrofauna pelagijala i sedimenta
7. Slatkovodna mikrofauna stajaćica i tekućica
8. Mikrofauna tla
9. Mikrofauna specifičnih biotopa
10. Uloga mikrofaune kao indikatora stanja okoliša
11. Mikrofauna: modelni organizmi u istraživanjima
12. Mikrofauna u bionici i medicini
13. Uloga mikrofaune u pročišćavanju otpadnih voda
14. Metode uzorkovanja mikrofaune
15. Primijenjena istraživanja mikrofaune
Literatura:
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni Modul - Zoologija
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Maria Špoljar:

    Tijekom radnog vremena i putem e-maila.

    Lokacija:

Obavijesti