Dodatna poglavlja iz mikrobiologije

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Dodatna poglavlja iz mikrobiologije

Šifra: 208677
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mladen Krajačić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Silvija Černi - Seminar

izv. prof. dr. sc. Silvija Černi - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:

Povećati razinu znanja, stečenu na kolegiju Mikrobiologija preddiplomskog studija biologije, fokusiranjem na izabrane, atraktivne teme iz virologije, bakteriologije, te znanosti o arhejama i uzročnicima bolesti manjim od virusa.
Učvrstiti stečena znanja iz molekularne biologije primjenom na virusima, bakterijama i arhejama kao modelima.
Poticati interaktivno učenje angažiranjem studenata na aktualnim i zanimljivim temama unutar mikrobiologije.
Razvijati sposobnost studenata da sami pronalaze relevantne znanstvene informacije, izdvajaju najbitnije znanstvene činjenice, te pripremaju vlastite prezentacije i kratke eseje na odabranu temu.

Sadržaj kolegija:

1. SARS-CoV-2 - biološke karakteristike virusa, bolest COVID-19
2, Patogene bakterije - pregled najpoznatijih bakterijskih patogena, bakterijski toksini, antibiotici i rezistencija
3. Terapija bakteriofagima - primjena bakterijskih virusa u liječenju bakterijskih infekcija
4. Ljudska mikrobiota - projekt ljudskog mikrobioma, kako bakterije pridonose ljudskom zdravlju
5. Virusi kao ekološki i evolucijski čimbenici - morski virusi, transdukcija, divovski virusi, virusno podrijetlo DNA
6. Uloga bakterija u evoluciji eukariota - endosimbiotski nastanak kloroplasta i mitohondrija
7. Virusne vakcine - povijesni pregled, vakcine danas i u skoroj budućnosti
8. Subvirusni patogeni - male nekodirajuće RNA: satRNA i viroidi, pra-RNA-svijet
9. Prioni - nastanak prionskih bolesti mutacijama i zarazom
10. Bakterije, virusi i njihovi enzimi kao alati u molekularnoj biologiji, medicini i genskom inženjerstvu
11. Virusi podijeljenog genoma - prilagodba eukariotskoj domaćinskoj stanici, rekombinacija
12. Escherichia coli - "prva dama molekularne biologije"
13. Virusi-nobelovci - slavni virusi kao modeli u znanstvenim istraživanjima
14. Bioterorizam - moguća primjena bakterija i virusa
15. Arheje - od ekstremofila do sveprisutnih organizama, molekularno-biološka usporedba s bakterijama i eukarijama
Literatura:
  1. Različiti autori: Različiti udžbenici iz mikrobiologije i molekularne biologije, izvorni i pregledni znanstveni članci, internetski prilozi
8. semestar
Izborni predmeti biologija 2 / kemija 2 - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti