Natječaj za dodjelu Nagrade Srećko Jelenić (za nastavnike biologije u školama)

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Srećko Jelenić pokrećemo postupak izbora dodjele Nagrade Srećko Jelenić nastavnicima u osnovnim i srednjim školama u 2021. godini. Nagradu dodjeljuje Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu unaprjeđenja kvalitete nastave biologije u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Dobitnika Nagrade među nastavnicima u osnovnim i srednjim školama glasanjem bira Povjerenstvo za dodjelu Nagrade na osnovi pristigle dokumentacije. Nagrada se dodjeljuje samo jednom predavaču biologije iz osnovnih ili srednjih škola i može biti dodijeljena pojedinom nastavniku samo jednom.

Predlagatelji mogu biti:
a) članovi Biološkog odsjeka (najmanje 4),
b) strukovne i studentske udruge čije se područje djelovanja odnosi na biologiju,
c) nastavnička vijeća osnovnih i srednjih škola uz potporu učenika (najmanje 30) koja se dokazuje potpisima učenika priloženima uz prijedlog te
d) sami učenici (najmanje 30) neovisno o nastavničkim vijećima.

Isti predlagatelj može podržati samo jednog predloženika u tekućoj godini.

Obrazloženi prijedlog i sva potrebna dokumentacija zbog pandemije se ove godine dostavlja isključivo putem mrežnog obrasca.

Rok za slanje prijedloga je 30 dana od dana objavljivanja natječaja za dodjelu Nagrade na internetskoj stranici Biološkog odsjeka PMF-a.

Dokumentacija za predloženike mora sadržavati:
1. pisano obrazloženje kandidature,
2. životopis predloženika i
3. ostale priloge.

Obrazloženje mora biti jasno i sažeto, ne dulje od jedne (1) stranice formata A4 iz kojeg se vide razlozi kandidature predloženika.

Životopis, osim općih podataka, mora sadržavati i popis nagrada, priznanja i zahvalnica te popularnih, stručnih i/ili znanstvenih članaka te ostalih aktivnosti koje ukazuju na iznimnost i predanost u nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Prilog mora sadržavati preslike svih dokumenata navedenih u obrazloženju kandidature i životopisu.

Povjerenstvo prema potrebi može zatražiti dopunsku dokumentaciju stoga su predlagatelji obavezni naznačiti svoju email adresu za kontakt.


Povjerenstvo za dodjelu Nagrade Srećko Jelenić