O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Mirela Sertić Perić

Zvanje: izvanredni profesor
Telefon:+385(0)1 4877 734
Telefon kućni:104
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zoologijski zavod
Godina diplomiranja:2005.
Godina doktoriranja:2011.
Na zavodu od:2006.

Nastava

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

poslijediplomski doktorski

Životopis

Obrazovanje

2006 – 2011    

- Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij biologije, modul: ekologija, zaštita prirode i okoliša;

Postignuti stupanj: Dr.sc. (biologija, ekologija)

Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj hidromorfoloških čimbenika na drift beskralježnjaka u mikrostaništima slapišta Plitvičkih jezera“ („The influence of hydromorphological factors on macroinvertebrate drift in microhabitats of waterfall sites at Plitvica Lakes“)

Mentor: Prof. dr. sc. Ivan Habdija (prof. emeritus)

1999 – 2005 

- Sveučilište u Zagrebu, PMF, Biološki odsjek, smjer: profesor biologije i kemije (predbolonjski četverogodišnji program studija)

Postignuti stupanj: profesor biologije i kemije

Naslov diplomskog rada: „Procjena genotoksičnosti kopnenih voda testovima komet i mikronukleus na eritrocitima šarana“ („Assessment of Genotoxicity in Freshwater Environment Using the Comet and Micronucleus Assays on Carp Erythrocytes“)

Mentori: Prof. dr. sc. Mirjana Pavlica (voditelj), Prof. dr. sc. Göran I.V. Klobučar (pomoćni voditelj)

1995 – 1999  

- XVI. (jezična) gimnazija,  Zagreb

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Fakultetske aktivnosti

od 2020 - voditelj studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog studija biologije i kemije

2017 - 2019 - studentski voditelj za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija biologije i kemije

2019 - dopredsjednica organizacijskog odbora europskog simpozija SEFS11 (11th Symposium for European Freshwater Science) - http://www.sefs11.biol.pmf.hr/

od 2014/2015  –  član Državnog povjerenstva natjecanja iz biologije

2015/16 - konzultant za predmetni kurikulum Prirode u sklopu Cjelovite kurikularne reforme

2016/17 – član organizacijskog odbora Drugog znanstvenog simpozija o biologiji slatkih voda (SOBS2) - 2nd Croatian Symposium on Freshwater Biology (SOBS2)

2012–2014 – predstavnik asistenata i znanstvenih novaka Biološkog odsjeka u Kolegiju Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2013 – organizacija 2. Mini-kongresa znanstvenih novaka i stručnih suradnika Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2009, 2016, 2020, 2021  sudjelovanje u organizaciji manifestacije „Noć biologije“, namijenjenoj popularizaciji znanosti

- član 2 hrvatska i 2 međunarodna strukovna društva/udruga:

 1. HUSEk (Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa) - dopredsjednica (2018 - 2022) - http://www.husek.hr/hr/
 2. HBD (Hrvatsko biološko društvo)
 3. EFFS (European Federation for Freshwater Sciences) - predstavnik hrvatskog društva
 4. ASLO (Association for the Sciences of Limnology and Oceanography)

- recenzent za časopise Environments, Freshwater Science, Inland Waters, Freshwater Biology, Aquatic Ecology, Waters, Sustainability, STOTEN

- recenzent projekata Češke nacionalne naklade za znanost (Czech Science Foundation)

- član uredništva časopisa EdBi (Educatio Biologiae, hrvatski časopis edukacije biologije)

- član uredništva časopisa Bioznalac (časopis učeničkih istraživanja iz biologije)

Izabrani projekti

 1. 2021 - 2023: Synecological STEM EDUcation in Klinča (UP.04.2.1.10. funded by European Social Fund) - collaborator
 2. 2021 - 2023: Learning biology in epidemiologically adapted research environment (funded by HRZZ- Croatian Science Foundation) - collaborator
 3. 2019-2020: Monitoring the recovery of periphyton and macrozoobenthos on tufa barriers in National Park Krka after the removal of the invasive 'tree of heaven' (Ailanthus altissima) (funded by National Park Krka) - collaborator
 4. 2015 – 2019: AQUAMAPMET – „Accumulation, Subcellular Mapping and Effects of Trace Metals in Aquatic Organisms (funded by HRZZ- Croatian Science Foundation) – collaborator
 5. 2017 –2018: Removal of the invasive ‘tree of heaven’ (Ailanthus altissima) and its influence on tufa deposition on natural substrates and dynamics of periphyton and macrozoobenthos (funded by National Park Krka) - collaborator
 6. 2017: “Linking biodiversity and ecosystem function via food web analysis within an alpine fluvial network” (SNSF-funded "International Short Visit" project – duration 2 months) – collaborator
 7. 2015 - 2016: „Urban stream ecology in Zagreb, Croatia: a pilot project“ (funded by Croatian Academy of Sciences and Arts) – main investigator
 8. 2015-2016: EkoRaMa – „Development of ecology, computer science and mathematics studies based on the Croatian Qualifications Framework” (HR.3.1.15-0017, funded by European Social Fund) – collaborator
 9. 2013-2014: “Alpine food webs in a changing climate” (funded by EAWAG and Swiss Government Scholarship for Foreign Students) – scholarship holder
 10. 2009-2011: „Functional organization of plankton community in the Lakes Kozjak and Prošće as an indicator of ecological state of the Plitvice lakes hydrosystem“ (investor: Plitvice Lakes National Park) - collaborator
 11. 2008-2009:Diversity and biological activity of glacial streams in Switzerland during the winter period” (funded by Swiss Government Scholarship for Foreign Students) – scholarship holder
 12. 2007-2013: “Implementation of functional organization of aquatic assemblages in environment valorization” (funded by Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia, MZOS 119-0000000-1205) – collaborator
 13. 2006-2008: ”Environmental monitoring and assessment program for surface waters in Croatia according to the EU Water Framework Directive” (investor: Hrvatske vode - legal entity for water management in Croatia; in collaboration with Elektroprojekt d.d., Zagreb) – collaborator
 14. 2002-2006: “Role of current velocity in functional structuring of tufa-forming coenoses” (funded by Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia, MZOS 0119127) – collaborator

Povijest zaposlenja

siječanj 2017–

Docent na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

veljača 2012 – prosinac 2016

Znanstvena novakinja - viša asistentica na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (od travnja 2015 u znanstvenom zvanju znanstvenog suradnika u znanstvenom području prirodnih znanosti – polje biologije);

svibanj 2006 – veljača 2012

Znanstvena novakinja – asistentica na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

rujan 2005 – svibanj 2006

Vanjski suradnik na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (bez zasnivanja radnog odnosa)

 

Znanstvena usavršavanja

kolovoz/rujan 2017

EAWAG (Dübendorf, CH) - Aquatic Ecology Department & ETH, Zürich, CH

 • znanstvenoistraživački rad na projektu "Linking biodiversity and ecosystem function via food web analysis within an alpine fluvial network" - SNSF (Swiss National Science Foundation), International Short Visits
 • sudjelovanje u naprednom studijskom programu (CAS-PGA) u području javne uprave i administracije u sklopu ETH Zürich, Swiss School of Public Governance, Zürich, CH - postignuti stupanj: CAS PGA (Certificate of Advanced Studies in Public Governance and Administration);

  Naslov disertacije: “Envisioning new strategies for improving research funding prospects at Croatian Universities” (Mentori: Prof. dr. Michael Ambühl, Dr. Martin Gutmann, et al.)

rujan 2013 – rujan 2014

EAWAG (Dübendorf, CH) - Aquatic Ecology Department & ETH, Zürich, CH

 • znanstvenoistraživački rad na projektu “Food webs of alpine streams in a changing climate” nagrađenog stipendijom Vlade Švicarske konfederacije i EAWAG's Discretionary Funding
 • istraživanje dinamike hranidbenih mreža unutar alpskih potoka zahvaćenih klimatskim promjenama, uz upotrebu znanstvenoistraživačke metode analize omjera stabilnih izotopa (C - ugljika, N - dušika) u organizmima makrozoobentosa i njihovim potencijalnim izvorima hrane

srpanj 2008 – lipanj 2009

EAWAG (Dübendorf, CH) - Aquatic Ecology Department & ETH, Zürich, CH

 • znanstvenoistraživački rad na projektu “Diversity and biological activity of glacial streams in Switzerland during the winter period” nagrađenog stipendijom Vlade Švicarske konfederacije
 • istraživanje sezonske dinamike organizama makrozoobentosa i njihovog nizvodnog otplavljivanja (drifta) u alpskom (ledenjačkom) hidrosustavu zahvaćenom okolišnim i klimatskim promjenama