Projektni tim

Voditeljica projekta:

Prof. dr. sc. Ivana Maguire, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek

Mrežna stranica: https://www.pmf.unizg.hr/biol/ivana.maguire

Poveznice: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=217830, https://www.researchgate.net/profile/Ivana_Maguire

Suradnici na projektu:

 

Prof. dr. sc. Goran Klobučar, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek

Mrežna stranica: https://www.pmf.unizg.hr/biol/goran.klobucar

Poveznice: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=196814, https://www.researchgate.net/profile/Goeran_Klobucar2

 

Izv. prof. dr. sc. Sanja Gottstein, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek

Mrežna stranica: http://www.pmf.unizg.hr/biol/sanja.gottstein 
Poveznice: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=217852

Prof. dr. sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Mrežna stranica: http://www.agr.unizg.hr/hr/address-book/328/marina-piria

Poveznice: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=257766, https://www.researchgate.net/profile/Marina_Piria

 

Dr. sc. Martina Temunović , Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

Mrežna stranica: http://www.sumfak.unizg.hr/DjelatniciInfo.aspx?mhId=4&mvId=82&dId=205#1

Poveznice: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301186, https://www.researchgate.net/profile/Martina_Temunovic

 

Dr. sc. Martina Podnar Lešić, Hrvatski prirodoslovni muzej

Mrežna stranica: http://www.hpm.hr/Odjeli%20i%20zbirke/Restauratorsko-preparatorski%20odjel/Djelatnici%20odjela

Poveznice: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235332, https://www.researchgate.net/profile/Martina_Podnar

 

Prof. dr. sc. Predrag Simonović, University of Belgrade, Faculty of Biology

Mrežna stranica: http://www.bio.bg.ac.rs/05_nastavnik.php?id_nastavnika=163

Poveznice: https://www.researchgate.net/profile/Predrag_Simonovic,

https://fvm.academia.edu/PredragSimonovic

 

Dr. sc. Ana Tošić, University of Belgrade, Faculty of Biology

Mrežna stranica: http://www.bio.bg.ac.rs/05_nastavnik.php?id_nastavnika=174

Poveznice: https://www.researchgate.net/profile/Ana_Tosic,

https://fvm.academia.edu/AnaTošić

 

Leona Lovrenčić, mag. biol. exp., doktorandica, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek

Tamara Kanjuh,  magistra ekologije, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ivan Špelić, magistar ekologije i zaštite prirode, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Andrea Rezić, mag.ing. ribarstva i lovstva, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu