Novosti

Završni skup na kojem će biti prezentirani rezultati projekta bit će održan 2. i 3. rujna u Vijećnici BO (Rooseveltov trg 6).
Na skupu će biti ograničeni broj sudionika (max. 30), a bit će ga moguće pratiti paralelno preko zoom platforme.

Planirani raspored predavanja se nalazi ovdje.