Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznolikost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Trajanje: 01. 03. 2017. – 28. 02. 2021.
Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Ivana Maguire
Sredstva: 776.302,34 HRK
Broj projekta: IP-06-2016

Sažetak:

Slatkovodni su ekosustavi pod sve većim antropogenim pritiskom što negativno utječe na njihovu bioraznolikost, a time i na njihovo funkcioniranje te na usluge koje pružaju. Bioraznolikost posebice ugrožavaju globalne klimatske promjene i unos stranih vrsta. Stoga je cilj ovog projekta istražiti njihov utjecaj na slatkovodne organizme. U fokusu predloženog projekta su tri slatkovodne zavičajne vrste (potočni i plemeniti rak, potočna pastrva) koje imaju ključnu ulogu u ekosustavima, osiguravaju njihovo normalno funkcioniranje (rakovi) i ekonomski su značajne (pastrve). Njihov nestanak iz staništa značajno mijenja slatkovodne ekosustave, dovodi do promjena u dinamici transporta sedimenta te uzrokuje promjene u sastavu zajednica. Ove su vrste osjetljivi na promjene u staništu, a zbog negativnog antropogenog utjecaja i sve izraženijih klimatskih promjena, ugrožene su i zaštićene međunarodnim i nacionalnim zakonima. Cilj predloženog projekta je istražiti genetsku varijabilnost odabranih populacija ove tri vrste upotrebom mitohondrijskih, nuklearnih i mikrosatelitnih DNA biljega i doprinijeti novim spoznajama o njihovoj evolucijskoj povijesti i nasljeđu te identificirati njihove evolucijski bitne jedinice i jedinice upravljanja. Isto tako cilj je razviti modele potencijalno pogodnih područja za invazivne vrste rakova i strane linije pastrva kako bismo mogli predvidjeti područja i zavičajne populacije koja će biti pod njihovim najvećim pritiskom u budućnosti. Nadalje, cilj je izraditi modele pogodnosti staništa za proučavane zavičajne vrste, te njihova projekcija u budućnost prema različitim scenarijima klimatskih promjena što će omogućit identifikaciju područja koja će biti izrazito nepogodna za njihovo preživljavanje, kao i područja koja će osigurati njihov dugotrajni opstanak. Očekujemo da će dobiveni rezultati poslužiti kao kvalitetna osnova za izradu adekvatnih konzervacijskih strategija i planova upravljanja s ove tri osjetljive i ključne vrste slatkovodnih ekosustava.