O djelatniku

prof. dr. sc. Ana Galov

Zvanje: redoviti profesor
Telefon:+385(0)1 4877 759
Telefon kućni:129
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za animalnu fiziologiju
Godina diplomiranja:1996.
Godina magistriranja:2000.
Godina doktoriranja:2007.
Na zavodu od:1997.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Ana Galov (r. Gomerčić) rođena je 1971. u Zagrebu. Završila je studij Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996., gdje je i magistrirala 2000. („Mikrosatelitski lokusi u genotipizaciji konja pasmine hrvatski posavac”), te doktorirala 2007. (“Genetička raznolikost populacije dobrog dupina Tursiops truncatus s osvrtom na druge vrste kitova (Cetacea) Jadranskog mora”). Od 1997. je zaposlena na Zavodu za animalnu fiziologiju Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, gdje je trenutno zaposlena kao izvanredna profesorica. Usavršavala se na Institute of Zoology, Zoological Society of London, Velika Britanija; Italian Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) Bologna, Italija i National Cancer Institute, National Institutes of Health, Frederick, SAD, te na mnogim tečajevima i seminarima. Istražuje populacije divljih i domaćih životinja u Hrvatskoj (dobri dupin, vuk, medvjed, ris, čagalj, konj, magarac, grivasti skakač, crvenokljuna čigra), s posebnim naglaskom na genetička istraživanja upotrebom neutralnih i adaptivnih genetičkih biljega. Nositeljica je kolegija Metode u imunologiji, Osnove molekularne ekologije i Temelji animalne fiziologije diplomskih sveučilišnih studija na Biološkom odsjeku PMF-a. Bila je pomoćna voditeljica triju diplomskih radova, vodila je šest završnih seminara, 23 diplomskih i osam doktorskih radova, te dva studentska rada nagrađena Rektorovom nagradom. Koautor je na 52 znanstvena rada, od čega je njih 26 objavljeno u časopisima u Q1 i Q2 znanstvenim časopisima (prema WoSCC-u). Udana je i majka dvoje djece.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.