Radovi naših znanstvenika - Nature...

Izv. prof. dr. sc. Ivan Čanjevac s Geografskog odsjeka PMF-a dio je međunarodne mreže znanstvenika pod vodstvom prof. dr. sc. Güntera Blöschla i dr. sc. Miriam Bertole s Technische Universität Wien koji su rezultate svojega istraživanja objavili u časopisu Nature Geoscience.

Rad pod naslovom "Megafloods in Europe can be anticipated from observations in hydrologically similar catchments" nastavak je paneuropskog istraživanja pojave, promjena i predviđanja poplava s fokusom na ekstremne poplave. Istraživanje se oslanja među ostalim na podatke godišnjih maksimuma protoka iz vremenskog razdoblja 1810.-2021. s 8023 hidrološke stanice na tekućicama diljem Europe.

Ideja rada je da slični hidrološki uvjeti stvaraju slične izuzetne poplavne događaje te je naglašena važnost međunarodnog povezivanja i razmijene znanja diljem Europe o prethodnim ekstremnim poplavama kako bi se smanjile ljudske žrtve i materijalna šteta uzrokovana budućim poplavama.

Naime, navedeno istraživanje je potvrdilo da usporedna analiza poriječja sa sličnim obilježjima i mehanizmima otjecanja, njihovog specifičnog otjecanja za visokih voda i pojava tzv. izuzetnih poplavnih događaja u njima može pomoći u predviđanju poplava. Autori zaključuju da su nedavne tzv. neočekivane poplave diljem Europe mogle biti anticipirane korištenjem podataka ranijih sličnih događaja iz drugih dijelova Europe.

Autor: Ivan Martinić
Popis obavijesti