Potpisan je ugovor za izvedbu radova...

Dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Mirko Planinić je u ime PMF-a u srijedu, 7. prosinca 2022. g., potpisao sa zajednicom ponuditelja PROJEKTGRADNJA PLUS d.o.o., GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. i OSIJEK-KOTEKS d.d. ugovor za izvedbu radova na cjelovitoj obnovi od potresa za potrebe objekta na lokaciji Rooseveltov trg 6, Zagreb u sklopu provedbe operacije „PMF – Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 – Program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom“, FSEU.2021.MZO.019. Ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDV-om je  170.316.214,38 HRK.

Autor: Marijana Šurina
Popis obavijesti