u srijedu, 07. prosinca 2022. u 16.00 sati


u predavaonici br. A201 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

Sveučilište u Zagrebu

PMF-Matematički odsjek

Bijenička 30

10000 Zagreb

 

KLASA: 643-02/22-01/5

URBROJ: 251-58-10310-22-264    

Zagreb, 28. studenog 2022.

 

 

 

O G L A S

 

 

Predmet:   Darko Brborović

                      obrana doktorske disertacije

 

 

Na temelju zaključka Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka, Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici od 09. studenog 2022. godine, obrana doktorske disertacije Darka Brborovića, zaposlen u Idea Istra d.o.o., održat će se

 

u srijedu, 07. prosinca 2022. u 16.00 sati


u predavaonici br. A201 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

 

 

Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:

 

1.       prof. dr. sc. Miljenko Huzak, PMF Zagreb

2.       doc. dr. sc. Hrvoje Planinić, PMF Zagreb

3.       doc. dr. sc. Azra Tafro, FŠDT

4.       prof. dr. sc. Bojan Basrak, PMF Zagreb, zamjena

 

 

               

Naslov disertacije:

 

"Statistical analysis of the tail behavior for dependent sequences"

 

(Statistička analiza repnog ponašanja zavisnih nizova)

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti