u četvrtak, 10. studenog 2022. u 15:30 sati

 


u predavaonici br. A002 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

Sveučilište u Zagrebu      

PMF-MATEMATIČKI ODSJEK

Bijenička 30

10000 Zagreb


KLASA: 643-02/22-01/5

URBROJ: 251-58-10310-22-215               

Zagreb, 19. listpada 2022.

 

O G L A S

 

 

 

Predmet:  Marina Dajaković

                       obrana doktorske disertacije

 

 

Na temelju zaključka Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka, Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici od 05. listopada 2022. godine, obrana doktorske disertacije Marine Dajaković, asistent na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu, održat će se

 

 

u četvrtak, 10. studenog 2022. u 15:30 sati

 


u predavaonici br. A002 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

 

 

 Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:

 

1.       izv. prof. dr. sc. Nikola Sandrić, PMF

2.       doc. dr. sc. Hrvoje Planinić, PMF

3.       prof. Alexander V. Marynych, Faculty of Computer Science and  Cybernetics, Ukrajina

4.       prof. dr. sc. Bojan Basrak, PMF Zagreb, zamjena

 

 

Naslov disertacije:

 

"Elements of renewal theory for cluster point processes"

 

("Elementi teorije obnavljanja za točkovne procese s klasterima")

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti