Petak, 07. listopada 2022. godine u 11.00 sati

u predavaonici - 008 Geološkog odsjeka, Horvatovac 102 a, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 16. svibanj 2022.

 

 

 

O G L A S

 

 

Predmet: ELA ŠARIĆ, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 07. rujna 2022. godine, određuje se u sporazumu sa ELOM ŠARIĆ

 

Petak, 07. listopada 2022. godine u 11.00 sati

u predavaonici - 008 Geološkog odsjeka, Horvatovac 102 a, Zagreb

 

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Dr. sc. Ksenija Zahradka, viša znanstvena suradnica, IRB, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić-Baće, PMF, Zagreb

Dr. sc. Saša Kazazić, viši znanstveni suradnik, IRB, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić, PMF, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

Komparativna analiza fosfoproteoma sojeva bakterije Streptomyces rimosus koji proizvode oksitetraciklin, (Comparative phosphoproteome analysis of Streptomyces rimosus oxytetracycline producers strains)

 

 

Mentor: dr. sc. Dušica Vujaklija, znanstvena savjetnica, IRB, Zagreb

 

 

           Pročelnica Biološkog odsjeka             

 

 

                                                                                             Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

 

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti