Utorak, 27. rujna 2022. godine u 11.30 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 16. svibanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: IVA VIDAKOVIĆ MAODUŠ, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 07. rujna 2022. godine, određuje se u sporazumu sa IVOM VIDAKOVIĆ MAODUŠ

 

Utorak, 27. rujna 2022. godine u 11.30 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Izv. prof. dr. sc. Marko Miliša, PMF, Zagreb

Doc. dr. sc. Ivan Čanjevac, PMF, Zagreb

Doc. dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković, Hrvatski prirodoslovni muzej

Zamjena: doc. dr. sc. Marina Vilenica, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

 

Disertacija nosi naslov:

 

The longitudinal impact of multiple stressors on the benthic invertebrate community in the Bednja River

Utjecaj višestrukih stresora na zajednicu makrozoobentosa duž toka rijeke Bednje

 

 

Mentor: prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević, PMF, Zagreb

 

 

           Pročelnica Biološkog odsjeka      

 

 

                                                                          Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

 

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti