Srijeda 13.07.2022. u 12,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a, 

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 30. lipanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: LEONA LOVRENČIĆ, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 29. lipnja 2022. godine, određuje se u sporazumu s LEONOM LOVRENČIĆ

 

Srijeda 13.07.2022. u 12,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a, 

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Izv. dr. sc. Ana Previšić, PMF, Zagreb

Doc. dr. sc. Sandra Hudina, PMF, Zagreb

Doc. dr. sc. Martina Podnar Lešić, viša znanstvena suradnica, Hrvatski prirodoslovni Muzej, (Filozofski fakultet, Zagreb)

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ana Bielen, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb                      

Disertacija nosi naslov:

 

Integrativni pristup u konzervaciji vrsta: genetske, morfološke i ekološke značajke slatkovodnih rakova porodice Astacidae (Decapoda), An integrative approach to conservation: genetics, morphology and ecology of freshwater crayfish (Decapoda: Astacidae)

 

Mentorica: prof. dr. sc. Ivana Maguire, PMF, Zagreb

 

        

Pročelnica Biološkog odsjeka

           

 

                                                                         Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

 

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti