u petak, 08. srpnja 2022. u 09:30 sati


u predavaonici br.
D-033, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3.

 

Sveučilište u Zagrebu

PMF-Matematički odsjek

Bijenička 30

10000 Zagreb

 

KLASA: 643-02/22-01/5
URBROJ: 251-58-10302-22-141                         

Zagreb, 30. lipnja 2022.

 

 

O G L A S

 

 

Predmet: Marin Bužančić

                      obrana doktorske disertacije

 

 

Na temelju zaključka Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka, Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici od 29. lipnja 2022. godine, obrana doktorske disertacije Marina Bužančića, asistent na fakultetu Kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu, održat će se

 

u petak, 08. srpnja 2022. u 09:30 sati


u predavaonici br.
D-033, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3.

 

 

Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:

 

 

1.       prof. Mikhail Cherdantsev, University of Cardiff

2.       prof. dr. sc. Elisa Davoli, TU Beč

3.    izv. prof. dr. sc. Marko Vrdoljak, PMF, Zagreb

4.    izv. prof. dr. sc. Mario Bukal, FER, zamjena

 

                                   

 

               

Naslov disertacije:

 

 

"Derivation of a homogenized elasto-plastic plate model"

(Izvod modela homogenizirane elastično-plastične ploče)

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti