Petak, 03. lipnja 2022. godine u 12,00 sati

u predavaonici Biološkog odsjeka PMF-a,  BO 2

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 20. svibanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: ALENKA VIŠNIĆ, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 11. svibnja 2022. godine, određuje se u sporazumu s ALENKOM VIŠNIĆ

 

Petak, 03. lipnja 2022. godine u 12,00 sati

u predavaonici Biološkog odsjeka PMF-a,  BO 2

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Prof. dr. sc. Vesna Benković, PMF, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Petra Korać, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani, Medicinski fakultet i KBC Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

 

Uloga sekretornih proteina u razvoju izvanmaterične migracije endometrija  

(Secretory proteins in extrauterine migration of endometrium)

 

Mentor 1: prof. dr. sc. Dubravko Barišić, dr. med. KBC Zagreb

Mentor 2: prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med. KBC Rijeka

        

 

Pročelnica Biološkog odsjeka      

 

 

                                                                      Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

 

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti