četvrtak, 26. svibnja 2022. u 15,00 sati

 

predavaonica br. F26 Fizičkog odsjeka, Zagreb, Bijenička cesta 32

KLASA: 640-03/21-03/18

URBROJ: 251-58-10207-22-8

Zagreb, 18. 05. 2022.

 

O G L A S

 

                                                   

PREDMET: Predrag Brođanac, dipl. ing., nastupno predavanje

                          za izbor u nastavno zvanje predavač (naslovno zvanje)

  

 

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

četvrtak, 26. svibnja 2022. u 15,00 sati

 

predavaonica br. F26 Fizičkog odsjeka, Zagreb, Bijenička cesta 32

 

Naslov predavanja glasi:

                                                  "Algoritmi za sortiranje"

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Robert Manger, PMF-MO

2. Doc. dr. sc. Ivana Bosnić, FER

3. Doc. dr. sc. Tomislav Jagušt, FER

 

te nastavnika Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, studentima druge godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fizika, smjer: nastavnički i studentima prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fizika i informatika, smjer: nastavnički unutar nastave iz kolegija: „Osnove programiranja”.                                    

                                                                                                                            

                                                              DEKAN FAKULTETA

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                               Prof. dr. sc. Mirko Planinić

Obavijest:

1.       Predrag Brođanac, dipl. ing.,

2.       Članovi povjerenstva,

3.       Fizički odsjek PMF-a

4.       Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a

5.       Oglasne ploče PMF-a

6.       Rektorat Sveučilišta, e-mail

Pismohrana, ovdje                                        

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti