Četvrtak, 26. svibanj 2022. godine u 11,00 sati

           u predavaonici Biološkog odsjeka PMF-a, BO 3,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 16. svibanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: DAVID JUTRIĆ, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 11. svibnja 2022. godine, određuje se u sporazumu s DAVIDOM JUTRIĆEM

 

Četvrtak, 26. svibanj 2022. godine u 11,00 sati

           u predavaonici Biološkog odsjeka PMF-a, BO 3,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Prof. dr. sc. Vesna Benković, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Irena Landeka Jurčević, Prehrambeno biotehnološki fakultet Zagreb

Dr. sc. Dubravka Rašić, znan. suradnica, Institut za medicinska istraživanja  Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ana Galov, PMF, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

 

Učinak antiepileptika valproata i flavanona naringina na antioksidacijski sustav obrane u mozgu, jetri i bubregu

(The effects of the antiepileptic drug valproate and of the flavanone naringin on the antioxidative defence system in the brain, liver and kidney)

 

Mentor:  prof. dr. sc. Domagoj Đikić, PMF, Zagreb

        

 

           Pročelnica Biološkog odsjeka      

 

 

                                                                          Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

 

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti