Petak, 04. veljače 2022. godine u 11,00 sati

u dvorani biološkog odsjeka PMF-a, BO1

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 13. siječanj 2021.

 

O G L A S

 

Predmet: KATARINA GLAVAŠ LJUBIMIR, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 12. siječnja 2022. godine, određuje se u sporazumu s  KATARINOM GLAVAŠ LJUBIMIR, dan obrane doktorske disertacije,

 

Petak, 04. veljače 2022. godine u 11,00 sati

u dvorani biološkog odsjeka PMF-a, BO1

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Prof. dr. sc. Biljana Balen, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Nada Oršolić, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan, Farmaceutsko-biokemijski fakultet,

Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Janja Horvatić, Odjel za biologiju, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek

Disertacija nosi naslov:

 

Usporedba toksičnoga djelovanja nanočestica i ionskoga srebra na vodenu leću (Lemna minor L.)

                       Comparison of nanosilver and ionic silver toxicity in duckweed (Lemna minor L.)

 

Mentor: izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, PMF, Zagreb

 

         Pročelnica Biološkog odsjeka

 

 

                                                                      Izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti