Interaktivni prikaz presjeka do tri implicitno zadane plohe

Ako je ploha zadana kao graf funkcije $f:\mathbb{R}^2\to \mathbb{R}$, mo┼żemo je prikazati kao implicitno zadanu plohu funkcije $\tilde f:\mathbb{R}^3\to \mathbb{R}$ zadane s $\tilde f (x,y,z)=f(x,y)-z$.