Predstavljanje srebrnog sponzora...

KPMG Croatia

KPMG posluje na hrvatskom tržištu već 28 godina, pružajući profesionalne usluge u okviru revizije, poreznog savjetovanja, računovodstva, prava, transakcijskog i financijskog savjetovanja, poslovnog savjetovanja kao i savjetovanja vezana uz upravljanje financijskim rizicima i savjetovanja u pogledu ispunjavanja regulatornih zahtjeva. Osnovna vrijednost ove kompanje je znanje više od 227.000 zaposlenika iz 146 zemalja i teritorija, koja daje potporu programu specijalizacije po industrijama. Svake godine, pridružuju im se menadžeri, stručnjaci i diplomanti najboljih sveučilišta i visokih škola. Klijenti neke su od najvećih domaćih i međunarodnih kompanija, vlade i agencije iz javnog sektora kao i neprofitne organizacije koje u KPMG-u vide visok standard usluga.

Autor: Zuzana Redžović
Popis obavijesti

Repozitorij