U predavanju se prikazuju rezultati hrvatsko-američkog projekta ITHACA, koji je proveden u srednjem Jadranu. U okviru eksperimenta obavljena su mjerenja CTD-sondama, termistorima i akustičkim strujomjerima, a dobiveni su rezultati uspoređeni sa stalnim mareografskim i meteorološkim mjerenjima. Najvažniji su nalaz bili unutarnji valovi dnevnog perioda, koji kruže oko otoka Lastova te povremeno dovode do osciliranja termokline u rasponu od oko 30 m. Da bi se objasnilo porijeklo tako velikih valova, oscilacije termokline uspoređene su s plimnim djelovanjem s jedne strane te s vjetrovnim utjecajem s druge strane. Radi toga je razvijena nova statistička metoda, tzv. parcijalna valićna analiza, koja omogućuje da se dva uzroka povežu s jednom posljedicom. Pokazalo se da unutarnji valovi dnevnog perioda mogu biti rezonantno pobuđeni bilo dnevnim plimnim oscilacijama bilo dnevnom izmjenom vjetra s kopna i vjetra s mora. Taj je nalaz potvrđen rezultatima numeričkog modeliranja. Postoje naznake da unutarnji valovi vezani uz Lastovo potiču primarnu proizvodnju u tom području, budući da vertikalni pomaci povezani s takvim valovima dovode do prijenosa hranjivih tvari iz pridnenog u površinski sloj gdje Sunčevo zračenje omogućuje stvaranje organske materije. Što se tiče parcijalne valićne analize, nju su zaokružili i prikazali široj znanstvenoj zajednici istraživači sa Sveučilišta u Hong Kongu pa je našla primjenu u različitim znanstvenim područjima – primjerice, u ekonomiji.

Autor: Zuzana Redžović
Popis obavijesti

Repozitorij