Otvaramo prijave za Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a 2022.!

Sudionici Simpozija pravovremeno će biti obaviješteni o načinu održavanja simpozija (1. kontaktno, 2. po vrsti hibridnog modela (dio sudionika online, a dio na fakultetu), 3. u potpunosti online), ovisno o epidemiološkoj situaciji.   

 

U nastavku obavijesti možete pronaći detaljne upute za aktivne i pasivne sudionike Simpozija.

 

AKTIVNI SUDIONICI

Aktivni sudionici mogu biti svi studenti doktorskih studija PMF-a i srodnih studija (neovisno o godini studija), koji će na Simpoziju predstaviti rezultate svojih istraživanja vezanih uz izradu disertacije.

 

1. Prijava sudjelovanja

Kako biste uspješno prijavili svoje sudjelovanje na Simpoziju, trebate ispuniti Obrazac za prijavu sudjelovanja putem Google Forms-a koji se nalazi ovdje

 

Sudjelovanje na Simpoziju moguće je putem:

  1. usmenog izlaganja

  2. posterskog priopćenja

  3. mikro-izlaganja i posterskog priopćenja.

U obrascu za prijavu sudjelovanja sudionici se mogu odlučiti za vrstu izlaganja koji preferiraju, a prilikom potvrde o prihvaćanju prijave bit će obaviješteni o tipu predavanja koji će imati. Zbog vremenskog ograničenja Simpozija, moguće je da svi prihvaćeni sudionici neće moći izlagati na onaj način koji su odabrali.

 

Standardno usmeno izlaganje traje 10 minuta (8 min uz još 2 minute za diskusiju). Mikro-izlaganje traje 5 minuta (3 min uz još 2 minute za diskusiju). Doktorandi koji se odluče za mikro-izlaganje, obavezni su pripremiti i poster. Doktorandi koji izlažu putem posterskog priopćenja trebaju pripremiti poster dimenzija 100 cm x 80 cm (pri čemu je 100 cm visina, a 80 centimetara širina, tj. poster je vertikalno usmjeren). 

 

Službeni jezik Simpozija je engleski, a Knjiga sažetaka će se sastojati od sažetaka na hrvatskom i engleskom jeziku. Usmena izlaganja, mikro-izlaganja te posterska priopćenja trebaju biti na engleskom jeziku. 

VAŽNO: Sažetke obavezno napisati dvojezično: na hrvatskom i na engleskom jeziku! Isključivo strani sudionici predaju sažetke samo na engleskom jeziku.

 

Budući da je ideja Simpozija povezivanje doktoranada svih studijskih programa PMF-a (i drugih prirodoslovnih i/ili matematičkih fakulteta), važno je da svi sudionici prilagode svoje izlaganje na jednostavan način, razumljiv široj (znanstvenoj) zajednici.

 

2. Prijava sažetka

Uz ispunjavanje Obrasca za prijavu sudjelovanja, potrebno je poslati i sažetak priopćenja (usmenog izlaganja, mikro-izlaganja ili posterskog priopćenja) na hrvatskom i engleskom jeziku prema predlošku koji se nalazi na dnu stranice u Repozitoriju. Naziv dokumenta treba sadržavati ime i prezime osobe koja izlaže te područje istraživanja, u obliku "Prezime_Ime_Studij" (npr. "Prezime_Ime_Matematika"). Svoje sažetke poslati kao Microsoft Office Word dokument na e‐mail adresu: phdss@pmf.hr.

 

Molimo autore da se prilikom pisanja sažetka pridržavaju tehničkih uputa i obvezno koriste priloženi predložak. Sažeci koji nisu pisani prema priloženom predlošku, bit će automatski vraćeni autorima.

 

Rok za prijavu sudjelovanja i slanje sažetaka je 06. ožujka 2022. godine.

 

 

PASIVNI SUDIONICI

Pasivni sudionici mogu biti svi zainteresirani za slušanje Simpozija, posebno studenti svih razina preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija kao i njihovi mentori.

 

Prijava sudjelovanja

Kako biste na Simpoziju sudjelovali kao slušači, trebate ispuniti Obrazac za prijavu sudjelovanja bez izlaganja putem Google Forms-a koji se nalazi ovdje.

Rok za prijavu pasivnog sudjelovanja (putem slušanja) je 31. ožujka 2022. godine.

 

Za sva pitanja slobodno se javite na e-mail: phdss@pmf.hr.

 

Znanstveni odbor Simpozija:

izv. prof. dr. sc. M. Đaković, prodekanica za znanost i doktorske studije, izv. prof. dr. sc. P. Korać, izv. prof. dr. sc. A. Lukić, prof. dr. sc. E. Marušić-Paloka, prof. dr. sc. P. Novak, izv. prof. dr. sc. Đ. Pezelj, doc. dr. sc. K. Pikelj, prof. dr. sc. V. Smolčić

 

Organizacijski odbor Simpozija:

A.Bačinić, mag. chem., I. Biočić, mag. math., M. Kruljac, mag. phys., K. Pavlek, mag. geogr., M. Petrović, mag. oecol., M. Pisačić, mag. chem.,  Z. Redžović, mag. biol. exp., P. Schneider, mag. geol., P. Stanić, mag. chem, S. Šariri, mag. oecol. 

Autor: Zuzana Redžović
Popis obavijesti

Repozitorij