Prof. dr. sc. Josip Tambača

Prof. dr. sc. Josip Tambača jedan je od svjetskih eksperata za matematičko modeliranje u biomedicini te redoviti profesor u trajnom zvanju na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je godišnje državne nagradom za znanost 2019. godine za znanstveno postignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, za šest radova objavljenih 2019. godine u vrhunskim međunarodnim znanstvenim časopisima. U radovima su rigorozno izvedeni nižedimenzionalni modeli koji opisuju ponašanje elastičnih tijela polazeći iz jednadžbi trodimenzionalnog elastičnog tijela, uz interakciju dvije elastične strukture različitih debljina te uz specifičnosti kao što su poroelastičnost i biorazgradivost materijala. Osnovne primjene ovih rezultata su u biomedicini, poput modela stenta s pomacima u sve tri dimenzije baziranog na jednodimenzionalnom modelu zakrivljenog elastičnog štapa ili modela i simulacija toka krvi kroz elastične žile. U ovim radovima su predložene i numeričke metode za postavljene modele te prikazani rezultati simulacija, uključujući i primjenu na četiri vrste komercijalnih stentova. Uže područje znanstvenog rada mu je teorija elastičnosti, posebno matematičko opravdanje i izvod nižedimenzionalnih modela, te modeliranje i svojstva interakcije elastičnih tijela s fluidom. Trenutno se bavi optimalnim dizajnom stentova, u području u kojem se povezuju modeliranje, simulacije i optimizacija. Dobitnik je i državne nagrade za znanost za znanstvene novake za 2001. godinu. Objavio je preko 50 znanstvenih radova te je voditelj i suradnik na brojnim znanstvenim projektima. Gostovao je u popularnoznanstvenim emisijama Treći element i Prometej, te je bio voditelj radionice Matematičko modeliranje iz područja primijenjene matematike i statistike u XV. gimnaziji u Zagrebu. Održao je brojna popularna predavanja, posebno za srednjoškolce.

Autor: Marija Čuić
Popis obavijesti

Repozitorij